Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
SERVEIS
NEWSLETTER

AJUSTOS I RETALLADES PER A COMPLIR AMB EL DÈFICIT I LLUITA CONTRA EL FRAU

-Pujada d’un 5% en l’impost de l’Alcohol i un 2,5% al del Tabac. -En l'impost de Societats, es manté el gravamen al 25%, però s’ eliminen exempcions. Es reformen deduccions de doble...

Llegir més

FISCAL: PRESTACIONS PER MATERNITAT PERCEBUDES PEL INSS EXEMPTES DE TRIBUTAR L'IRPF.

Prestacions per maternitat percebudes pel INSS exemptes de tributar l’IRPF. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat que la prestació per maternitat, que abona la Seguretat Social a...

Llegir més

FISCAL: REVISIÓ DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Durant el proper mes de desembre és convenient revisar l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) que paga la societat i veure les possibilitats existents per reduir la seva tributació de cara a...

Llegir més