Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
SERVEIS
NEWSLETTER

JURÍDIC: CALENDARI D'OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS A CATALUNYA PER ALS ANYS 2018 I 2019

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2018 i 2019, d'acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris...

Llegir més

FISCAL: PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A l' ANY 2017

IMPOST SOBRE SOCIETATS Millora de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals. Amb efectes per...

Llegir més

LABORAL: TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EL DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS

Tots els Estats membres, excepte Croàcia, han comunicat les seves mesures de transposició a la Comissió. Sobre aquesta base, la Comissió està avaluant si la Directiva s'ha transposat...

Llegir més