Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
SERVEIS
NEWSLETTER

LA JUSTÍCIA DE LA UE, A FAVOR DE NO TORNAR ALS CLIENTS LA TOTALITAT DE LES CLÀUSULES SÓL

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha determinat que els bancs espanyols només hauran de tornar els diners cobrats en concepte de clàusules sòl a partir del 9 de...

Llegir més

EL SOL FET QUE EL ARRENDADOR D'UN IMMOBLE SUSCEPTIBLE DE SER UTILITZAT COM HABITATGE SIGUI PERSONA JURÍDICA NO IMPEDEIX LA REDUCCIÓ: UNIFICACIÓ DE

El Tribunal Econòmic-Administratiu Central, en la Resolució de 8 de setembre de 2016, en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri resol la qüestió consisteix a determinar si...

Llegir més

INCUMPLIMENT D’UN COMUNER A DONAR EL DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS

Si no es possible la localització del comuner al domicili indicat per aquest a efectes de notificacions, s’aplica l’art. 9.1. LPH que senyala: si intentada una citació o notificació al...

Llegir més