Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
SERVEIS
NEWSLETTER

JORNADA “NOVETATS I IMPLICACIONS DE LA NOVA LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM” 23 DE NOVEMBRE

Feliu Consultors, arrel de la publicació al BOE de la Llei 6/2017,de 24 d’octubre, organitza pel proper dia 23 de novembre una jornada sobre “Novetats i implicacions de la nova Llei de Reformes...

Llegir més

FISCAL: MESURES PER ACLARIR LA FISCALITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

L'article 11 de la Llei 6/2017 afegeix les lletres b) i c), amb efectes des de l'1 de gener de 2018, a la regla 5a de l'apartat 2 de l'article 30 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, del Impost...

Llegir més

JURÍDIC: LA NOVA LLEI ENFRONT DE LA MOROSITAT DELS CONTRACTISTES

És conegut que les constructores adjudicatàries d'obres públiques incompleixen assíduament el termini de pagament legal als subcontractistes, que ascendeix a 60 dies. Per això, està previst...

Llegir més