93.875.35.20 o be escriure al correu electrònic: marketing@feliuconsultors.com. '/>

Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > ACTES I JORNADES > AGENDA: JORNADA “NOUS REPTES EN L’ASSISTÈNCIA GERIÀTRICA” 05 D’OCTUBRE

AGENDA: JORNADA “NOUS REPTES EN L’ASSISTÈNCIA GERIÀTRICA” 05 D’OCTUBRE

Feliu Consultors juntament amb Approp Resident ha organitzat pel proper 05 d’octubre a les 09:00 al centre de negocis Global Office la Jornada “NOUS REPTES EN L’ASSISTÈNCIA GERIÀTRICA”.

L’evolució demogràfica a Catalunya mostra una tendència a un envelliment progressiu de la
població. Aquest és un fet rellevant que està condicionat en gran part per la disminució de la mortalitat, la disminució de la natalitat, els avenços científics de la medicina i, com a conseqüència, l’increment de l’esperança de vida i de la demanda de cures sanitàries que sempre es més intensa en l’última etapa de la vida, especialment les cures geriàtriques i de llarga duració per a la cada dia més nombrosa quarta edat.

Per això cal promoure experiències d’atenció integrada que permetin compartir els coneixements, millorar els resultats en salut i fer una utilització més eficient dels recursos per afrontar els nous reptes.

Approp Resident obrirà les ponències parlant sobre odontologia en el món geriàtric i Feliu Consultors donarà resposta a qüestions sobre la responsabilitat civil i penal de les residències, el testament vital, els poders preventius i els procediments d’incapacitació.

La jornada comptarà amb la col·laboració d’entitats molt implicades en aquest àmbit com Asepeyo, el Centre de dia Terapèutic Sant Francesc de Manresa i la Fundació Sociosanitària de Manresa que abordaran temes com les obligacions de la llei de prevenció de riscos per residències geriàtriques, els centres de dia terapèutics i les bones pràctiques en l'àmbit sanitari.

Per confirmar assistència poden trucar al telèfon 93.875.35.20 o be escriure al correu electrònic: marketing@feliuconsultors.com.