Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > ACTES I JORNADES > SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE EXEMPCIÓ PRESTACIÓ MATERNITAT

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE EXEMPCIÓ PRESTACIÓ MATERNITAT

El Tribunal Suprem amb la sentència núm. 1462/2018 de 3 d'octubre de 2018 ha anul•lat el criteri de l'Administració d'Hisenda, sobre l'obligació de tributació de la prestació per maternitat.

Segons ha establert el Tribunal Suprem: "les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)". L'alt tribunal contradiu el punt de vista que mantenien tribunals inferiors i la mateixa Hisenda, el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), que havia mantingut que sí que tributen. Ara el Suprem haurà d'emetre una segona sentència per unificar el criteri.

Considerem per tant, molt important COMUNICAR-LOS:

Que les contribuents que hagin tributat per aquestes prestacions, en les rendes de 2014 a 2017, poden sol•licitar la rectificació de l'autoliquidació o autoliquidacions i obtenir la corresponent devolució d'ingressos indeguts i, així mateix, els interessos de demora.

A Feliu Consultors estem a la seva disposició per ampliar i atendre qualsevol comentari o aclariment sobre la informació rebuda, així com assessorar-lo en les gestions necessàries.