Departament Laboral Feliu Consultors'/>

Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > ACTES I JORNADES > INFORMACIÓ D'INTERÈS EN RELACIÓ A LA VAGA GENERAL DEL PRÒXIM 21 DE FEBRER

INFORMACIÓ D'INTERÈS EN RELACIÓ A LA VAGA GENERAL DEL PRÒXIM 21 DE FEBRER

A l'efecte de donar informació referida a la Vaga General convocada per al pròxim dia 21 de febrer de 2019 pel sindicat CSC-Intersindical pel territori català, els fem saber el següent pel que fa al dret de vaga:

• No és necessari que els treballadors us manifestin prèviament que s'acolliran o no al seu dret a la vaga.
• El dret de sumar-s'hi o no, és individual de cada treballador, i s'ha de respectar.
• Està prohibit contractar treballadors externs per substituir els treballadors que s'acullin al seu dret de vaga mentre duri la mateixa.
• Un cop quedin acreditats els treballadors que s'adhereixin a la vaga, l'empresa ens ho haurà de comunicar amb la màxima brevetat, per tal de fer-ne la pertinent comunicació a la TGSS, mitjançant els moviments d'afiliació pertinents i que quedi correctament registrat.
• Al treballador que s'aculli al seu dret de vaga, se li descomptarà l'equivalent de tota la seva retribució per 1,4 dies per tots els conceptes de la seva nòmina, i afecta també proporcionalment a les pagues extraordinàries que pugui meritar. El treballador mentre estigui de vaga passarà a la situació d'alta especial i no hi ha obligació de cotitzar.
• Ni empresa ni treballador/a cotitzaran per cap concepte per aquest dia si es comunica a la TGSS, per la qual cosa, el treballador o treballadora no veuran reflectit aquest dia en la seva vida laboral, de tal manera que anirà en detriment de possibles prestacions.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,

Departament Laboral
Feliu Consultors