Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Inici > Noves tecnologies

Consultoria Informàtica

CONSULTORIA INFORMÀTICA EXTERNA, DE SUPORT EN LA PRESA DE DECISIONS TECNOLÒGIQUES
• Assessorament en l'adquisició d'equipaments informàtics.
• Assessorament en la selección d'aplicacions informàtiques.
• Assessorament en la contractació de serveis tecnològics Hostings, Housin, Cloud...

SEGURETAT INFORMÀTICA
• Auditoria de Seguretat
• Consultoria de Seguretat
• Protecció de la Informació

CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALITZADA
• Implantació i adaptació a la LOPD.
• Implantació i adaptació a la LSSI.
• Defensa Jurídica especialitzada.

SIGNATURA DIGITAL