Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Inici > Laboral

Assessoria Laboral · Pensions · Jubilacions · Tramitacions · Acomiadaments · Estrangeria

ASSESSORIA LABORAL PER A TREBALLADORS
• Tràmits administratius i judicials en matèria de la Seguretat Social: jubilació, viudetat, orfandat, clases passives, impugnació d’altes mèdiques, procediments d’incapacitat en tots els graus, discapacitats, recàrrecs sobre prestacions per falta de mesures de seguretat.
• Procediments judicials d’acomiadaments, reclamacions de quantitat, denúncies davant la Inspecció de Treball.
• Disseny de pre – jubilacions i jubilacions.


Estrangeria
• Tràmits per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola.
• Tramitació del número d'identitat d'estranger (NIE).
• Targeta d'identitat d'estranger (TIE).
• Tràmits per ciutadans de la Unió Europea i els seus familiars.
• Tràmits per a ciutadans d'altres Estats.
• Tramitació de visats.
• Autoritzacions per inversors, emprenedors, professionals altament qualificats, investigadors, treballadors que realitzen moviments intraempresarials dins de la mateixa empresa o grup d'empreses.
• Legalització i traducció de documents.