Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Inici > Testaments i herències

TESTAMENTS I HERÈNCIES

Dret successori i donacions
• Testaments.
• Herències.
• Planificació hereditària.
• Donacions.
• Reclamacions legítima i altres drets hereditaris.
• Declaració d’hereus judicials i notarials.
• Gestió i liquidació herencia
• Obtenció certificats de defunció, d’últimes voluntats i d’assegurances.