Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Inici > Noves tecnologies

Noves tecnologies

Internet i Noves Tecnologies

• Comerç electrònic (E-COMMERCE):
- Contractació electrònica: Drets i obligacions derivats de compravendes realitzades a través d’internet.
- Redacció i revisió de contractes relatius a internet.
- Adequació a la normativa europea per part dels negocis on-line.
- Defensa i protecció de consumidors i usuaris
• Drets d’imatge:
- Protecció honor, intimitat i imatge a les xarxes socials.
• Registre: Protecció de Dades (RGPD-LOPDGDD)