Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Inici > Assessorament global del negoci i Estratègia

Assessorament global del negoci i Estratègia

CONSULTORIA CORPORATIVA
• Coordinació d’empreses i Grups d’empreses
• Optimització Estratègica
• Sistemes d’informació gerencials i de control de gestió
• Sistemes de retribució
• Optimització anual i seguiment de les obligacions impositives dels accionistes
• Estudi anual successori, optimització i cost fiscal
• Previsió de responsabilitats d’obligacions legals de l’empresa
• Confecció i preparació del carnet de gerència específic
• Assessorament Patrimonial
• Plans de Viabilitat

CONSULTORIA D’EMPRESA FAMILIAR
• Mediació familiar i societària
• Organitzacions de Grups Familiars
• Assessorament en el disseny, creació i implementació d’Òrgans de Govern Familiars i Empresarials
• Professionalització de l’Empresa / Grup Familiar i Famílies Empresàries
• Disseny, planificació i implementació del Procés Successori
• Protocols Familiars
• Comunicació
• Planificació Hereditària

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL