Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Especialistes en assessorament i consultoria
Home > NOTICIES > NEWSLETTER | CIRCULAR
NEWSLETTER

CIRCULAR

EL GOVERN APROVA EL NOU DECRET DE TURISME DE CATALUNYA

El Govern català ha aprovat el nou Decret del reglament de turisme de Catalunya, en la qual es regula l’activitat turística, s’actualitzen els requisits de classificació i les característiques dels allotjaments turístics i s’eliminen prohibicions “innecessàries” per a afavorir la competitivitat en el sector.

En primer lloc, el decret ha creat les figures dels anomenats "allotjaments singulars" i de les "llars compartides".
Els allotjaments singulars fan referència a espais com cabanes als arbres, barraques de pedra seca entre vinyes o coves, entre d'altres, i podran tenir una capacitat màxima de sis places i no es podran ubicar en determinats llocs, com ara vehicles, aeronaus o embarcacions, així com edificis convencionals, construccions prefabricades, elements modulars o similars.
I pel que fa a les llars compartides, es tracta d'allotjaments turístics que són l'habitatge principal del seu titular i que comparteixen com a servei d'allotjament amb tercers.

El titular podrà compartir l'habitatge amb un màxim de quatre usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 dies. A més, el titular haurà de residir i compartir l'habitatge amb els turistes. La normativa relativa a les llars compartides entrarà en vigor en el termini d'un any perquè els ajuntaments puguin preveure la seva implementació.

En segon lloc, pels establiments de turisme rural i allotjaments a l'aire lliure també hi ha canvis. Segons fixa el decret, l'antiguitat de les edificacions pels establiments de turisme rural passa a ser anterior a 1957, tot i que la norma no té efectes retroactius. Alhora, els allotjaments rurals passaran a tenir una capacitat màxima de 20 persones –abans era de 15- i podran exercir altres activitats a la mateixa finca.

En els allotjaments a l'aire lliure, el Govern ha fixat una nova regulació per les àrees d'acollida de les autocaravanes en trànsit. A partir d'ara, aquestes podran estar-se un màxim de 48 hores aparcades al mateix punt. En relació amb els càmpings, es passa a identificar les diferents categories com els hotels, és a dir, amb estrelles (de dos a cinc).

En la nova normativa, el Govern ha establert la definició i la responsabilitat dels intermediaris d'allotjaments turístics d'acord amb el seu règim jurídic. Alhora, especifica que els operadors, prestadors de serveis de la societat de la informació estan sotmesos al decret –la norma, doncs, afecta plataformes com Airbnb- per tal de "preveure i evitar el frau i la comercialització d'allotjaments turístics il•legals". En paral•lel, el decret dóna seguretat jurídica a les administracions locals per imposar tota mena de sancions previstes a la Llei de Turisme.

Finalment, el Govern ha establert nous elements en relació amb els fons per al foment del turisme. En concret, els ens locals que en el seu territori hagin assolit o superat el llindar dels 300.000 euros de recaptació en concepte d'imposts, han de destinar un mínim del 60% a projectes d'actuacions de promoció turística. Per a aquelles administracions que no hagin arribat a aquest import, el percentatge s'elevarà fins al 75%.