Arran de la decisió del TJUE, Espanya es veu en l’obligació de modificar la seva legislació sota el risc de patir sancions pecuniàries per incomplir la decisió. Com que a partir de l’1 de gener del 2023, les empreses començaran a pagar un impost especial pels envasos no reutilitzables, això suposa que cada companyia ha d’abonar 0.45€ per quilo de plàstic no reciclat.

L’impost afectarà a tot el plàstic no reciclat, des dels productes fins als distribuïdors. Ja que la llei considera com a envàs tot producte destinat a contenir, tant buits com si contenen, protegeixen, manipulen, distribueixen o presenten mercaderia.

En quins sectors afectarà més aquest impost?

  • Alimentació: En què grava pràcticament tot el procés fins al consumidor.
  • Transport: L’impost inclou un producte d’ús recurrent com és el film que envolta els palets.
  • Tèxtil: Al qual la majoria de les mercaderies arriben embolicades en plàstic.

Aquest impost té un abast més gran que la directiva europea de Residus 2019/904, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic (SUP) que es va traslladar a l’ordenament jurídic nacional a la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular (LRSC) aprovada el 8 d’abril passat.

A més a més del pagament directe de l’impost, les empreses han d’assumir els costos indirectes derivats de la gestió d’aquesta nova taxa. Els contribuents s’han d’inscriure en un registre territorial, tràmit després del qual els serà atribuït un número de Codi d’Identificació del Plàstic (CIP), cosa que, a efectes de la seva operativa, es traduirà en canvis a les factures a tota la cadena.

En quedaran exempts, a més del plàstic reciclat, els d’ús farmacèutic i els importadors i adquirents intracomunitaris que no superin els 5 quilos al mes.

 

T’ajudem a Feliu Consultors

Si necessiteu més informació i ajuda de com pot afectar a la vostra empresa el nou tribut que penalitzarà a partir de l’1 de gener del 2023 tots els envasos reutilitzables, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

× En què et podem ajudar?