Els hereus de les persones difuntes durant l’any 2020 mantenen les obligacions fiscals d’aquests en el cas d’estar obligats a presentar la declaració de la renda de les persones físiques en l’any 2020.

Els rendiments que caldrà incloure en la declaració del difunt seran aquells que s’hagin meritat fins la data de la seva defunció, tenint en compte els especificitats en el còmput del total dels rendiments, les bonificacions i deduccions.

Caldrà estar alerta i analitzar les accions a realitzar segons si la declaració del difunt té un resultat positiu, a ingressar, o negatiu, a favor dels hereus, ja que és probable que en el primer cas, el compte bancari del difunt es trobi bloquejat o fins i tot extingit, pel que caldrà optar per altres mètodes que garanteixin l’efectiu cobrament del deute tributari per part de l’administració, per tal d’evitar recàrrecs o sancions. En el segon cas, caldrà complimentar un model específic aportant documentació addicional perquè la devolució pugui realitzar-se a un compte titularitat dels hereus.

A tenir en compte: Pel que respecta l’Impost sobre el Patrimoni que grava els béns titularitat del contribuent en data 31 de desembre de cada any fiscal, el difunt no tindrà obligació de presentar-lo perquè ja no serà titular dels béns a aquella data, però caldrà estar alerta a l’afectació que aquest impost pugui tenir en les declaracions particulars dels hereus, tenint en compte el moment d’acceptació de l’herència.

A Feliu Consultors podem donar-li suport en la declaració del difunt i en les dels hereus.

× En què et podem ajudar?