Assessorament i consultoria jurídica

Servei per autònoms i emprenedors amb l’objectiu de brindar assessorament i consultaria en l’àmbit jurídic

En què podem ajudar-te?

Assessorament en l’àrea jurídica per autònoms i emprenedors

Assessoria en dret mercantil

Ens centrem a donar resposta i oferir solucions a tot relacionat amb la constitució de societats, la realització d’assentaments comptables, elaboració i legalització de llibres socials enfront del Registre Mercantil.

L’assessorament mercantil et brinda l’ajuda necessària per constituir la teva empresa amb plena seguretat, resolent tots els possibles dubtes i orientant-te al llarg de tot aquest procés.

Serveis disponibles
 • Contractació mercantil: contractes comercials, agència, distribució, franquícies, subministraments…
 • Llicències i contractes d’Outsourcing
 • Contractes d’obra i indústria
 • Garantia real i personal
 • Contractes associatius

Assessoria en dret societari

Assessorem en la constitució, dissolució o liquidació de qualsevol classe de societat. Com també, l’elaboració d’informes corporatius.

Ajudem a la consolidació d’acords socials entre socis o accionistes que inclou l’aprovació de comptes, nomenament d’auditors o l’atorgament de poders, entre altres actuacions.

Serveis disponibles
 • Constitució de societats
 • Reformes estatutàries
 • Secretaries de consell
 • Reestructuracions societàries
 • Responsabilitat dels socis-accionistes
 • Responsabilitat administradors, alts càrrecs i directius
 • Acords entre socis
 • Convocatòries, actes, certificacions
 • Fusions i escissions
 • Liquidació i dissolució de societats
 • Impugnació acords socials

Assessoria en dret concursal i jurídic tècnic

El nostre departament de dret concursal analitza la situació particular de cada client, amb l’objectiu d’oferir la solució òptima per la gestió de la situació de crisis econòmica en què es troba o preveu trobar-s’hi.

Analitzem les situacions d’insolvència, assessorem en processos de crisis i planificacions i reestructuracions empresarials, assessorem en negociació amb creditors i fase pre-concursal, com també en la sol·licitud de declaració de concurs o en la negociació amb els administradors concursals, entre altres accions.

Serveis disponibles

Assessoria en dret civil

Assessorem situacions d’obligacions i contractes en què es veuen involucrades tant societats com persones físiques. En específic, redactem i negociem tot tipus de contracte, com també analitzem i decidim quines actuacions emprendre en casos d’incompliments contractuals.

Serveis disponibles
 • Dret successori i donacions: Testaments, herències, planificació hereditària i donacions. Reclamacions legítimes i altres drets hereditaris, declaració d’hereus judicials i notarials, gestió i liquidació d’herències, obtenció de certificats de defunció, obtenció de certificats d’últimes voluntats i d’assegurances
 • Dret Immobiliari i Urbanístic: Assessorament, negociació i redacció de contractes, compravenda d’immobles, arrendaments urbans i rústics, obra nova, divisió horitzontal, dissolució de condomini, expedients de domini, permutes, elaboració i tramitació d’instruments urbanístics, expropiacions, negociacions amb l’administració, planejament i gestió urbanística, constitució i extinció de drets reals
 • Reclamació d’accidents de circulació
 • Dret de família: separacions i divorcis contenciosos i de mutu acord, assessorament en la constitució i dissolució d’unions estables de parella, incapacitacions, tuteles, guarda i custòdia, reclamació de pensió alimentària
 • Reclamacions de quantitats
 • Assessorament i tràmits davant del notari i registres de la propietat

Assessoria en dret processal: defensa jurídica davant de qualsevol tipus de procediment judicial

Oferim assessorament jurídic específic o la defensa lletrada en procediments judicials front qualsevol instància i ordre jurisdiccional.

A part d’afrontar els conflictes judicials amb certes garanties respecte a l’enfocament, preparació i desenvolupament del plet, oferim assistència habitual en judicis i reclamacions enfront de la jurisdicció ordinària, reclamacions de quantitat, conflictes mercantils, etc.

Serveis disponibles
 • Desnonaments i reclamacions de rendes
 • Reclamacions per incompliments contractuals
 • Particions d’Herències
 • Reclamacions de la llegítima
 • Permutes
 • Reclamacions de quantitats
 • Accidents de circulació
 • Procediments contenciosos – administratius
 • Procediments de família
 • Responsabilitat civil i danys
 • Impugnació d’acords socials
 • Gestió i tramitació d’altres procediments

Assessoria en dret administratiu

Prestem assessoria jurídica i acompanyament en els conflictes que pugui presentar l’administració pública, ja siguin en aquells que es donen entre la mateixa administració o entre l’administració i particulars.

Serveis disponibles
 • Defensa dels drets davant de l’Administració Pública
 • Reclamacions patrimonials contra l’Administració Pública
 • Revisions i reclamacions d’IBI i plusvàlues municipals
 • Subsancions de discrepàncies cadastrals
 • Terceries de domini

Assessoria en dret tributari

Assessorem qualsevol classe d’empresa o particular en matèria tributària amb l’objectiu de garantir que el client compleixi amb la normativa vigent i amb les exigències de l’Agència Tributària o Hisenda.

Serveis disponibles
 • Estudis tributaris en l’àmbit successori i immobiliari (en obra nova, divisió horitzontal, etc.)
 • Assessorament específic en transaccions amb implicacions tributàries.
 • Assessorament i planificació fiscal de les operacions de transmissió, adquisició, fusió i reorganització d’actius, negocis i societats
 • Planificació fiscal patrimonial, successòria, i de els empreses familiars
 • Assistència en inspeccions tributàries, preparació de recursos i reclamacions en la via administrativa i contenciós-administrativa

Assessoria en dret penal

Especialitzats en la interposició de denúncies, querelles, recursos o indults.

Assistim als nostres clients durant tota la fase d’instrucció penal, i en la celebració de judicis penals, judicis sobre delictes lleus, judicis ràpids i enfront del Tribunal competent.

Serveis disponibles
 • Desenvolupament i configuració programa de compliment legal penal (COMPLIANCE)
 • Assessorament jurídic-tècnic en l’àmbit penal

Internet i noves tecnologies

Prestem assessorament tecnològic!

Estudi, desenvolupament, implementació, emmagatzematge i distribució de la informació mitjançant sistemes informàtics actuals.

Serveis disponibles
 • Comerç electrònic (E-COMMERCE):
  • Contractació electrònica: Drets i obligacions derivats de compravendes realitzades a través d’internet
  • Redacció i revisió de contractes relatius a internet
  • Adequació a la normativa europea per part dels negocis on-line
  • Defensa i protecció de consumidors i usuaris
 • Dret d’Imatge:
  • Protecció d’honor, intimitat i imatge a les xarxes socials
 • Registre LOPD

Assessorament en dret laboral i seguretat social

Assessorament i suport en matèria de contractació i seguretat social guiant a les empreses pel seu creixement i millora competitiva.

Serveis disponibles
 • Reestructuracions de personal, expedients de regulació d’ocupació de suspensió, reducció i/o extinció
 • Procediments de modificacions substancials de les condicions laborals individuals o col·lectives
 • Procediments davant la Seguretat Social i la jurisdicció contenciós – administratiu en matèria sancionadora a conseqüència d’actes de la Inspecció de Treball
 • Defensa de l’empresari en matèria d’Accidents de Treball davant les jurisdiccions penals, civils, contenciós – administratiu i social
 • Implantació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals segons activitat empresa
 • Contractació laboral i acomiadaments
 • Contractes d’Alts Càrrecs i Directius
 • Assessorament en la contractació d’Agents Comercials i representants de comerç i/o comissionistes
 • Assessorament en Règims Especials de Consellers i Accionistes
 • Gestió i execució del Registre Salarial i del Pla d’Igualtat

Contacta amb nosaltres i un especialista atendrà la teva consulta

RGPD

(*) Camps obligatoris

Informació bàsica sobre protecció de dades

– RESPONSABLE TRACTAMENT: JESUS FELIU CONSULTORS, S.L.
– FINALITAT: Atendre la sol·licitud de l’usuari.
– LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
– CESSIONS: No se preveuen cessions, excepte per obligació legal o requeriment judicial.
– DRETS: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, revocació del consentiment. Si considera que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa, pot acudir a l’Autoritat de Control (www.aepd.es).
– INFORMACIÓ ADDICIONAL: Política de Privacitat.

× En què et podem ajudar?