NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PELS AUTÒNOMS

Reial Decret-llei 13/2022, de 26 de juliol, pel que s’estableix un nou sistema de cotització pels treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció pel cessament d’activitat: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf Aquest...
× En què et podem ajudar?