Assessoria i consultoria jurídica

Àrea jurídica per a empreses i stratups amb l’objectiu d’assessorar, de forma personalitzada, a cada negoci

En què podem ajudar-te?

Serveis en l’àrea jurídica per empreses i startups

Assessoria en dret mercantil

Ens centrem a donar resposta i oferir solucions a tot relacionat amb la constitució de societats, la realització d’assentaments comptables, elaboració i legalització de llibres socials enfront del Registre Mercantil. Doncs, l’assessorament mercantil et brinda l’ajuda necessària per constituir la teva empresa amb plena seguretat, resolent tots els possibles dubtes i orientant-te al llarg de tot aquest procés.

Serveis disponibles
 • Contractació mercantil: contractes comercials, agència, distribució, franquícies, subministraments…
 • Llicències i contractes d’Outsourcing
 • Contractes d’obra i indústria
 • Garantia real i personal
 • Contractes associatius

Assessoria en dret societari

Assessorem en la constitució, dissolució o liquidació de qualsevol classe de societat. Com també, l’elaboració d’informes corporatius.

Ajudem a la consolidació d’acords socials entre socis o accionistes que inclou l’aprovació de comptes, nomenament d’auditors o l’atorgament de poders, entre altres actuacions.

Serveis disponibles
 • Constitució de societats
 • Reformes estatutàries
 • Secretaries de consell
 • Reestructuracions societàries
 • Responsabilitat dels socis-accionistes
 • Responsabilitat administradors, alts càrrecs i directius
 • Acords entre socis
 • Convocatòries, actes, certificacions
 • Fusions i escissions
 • Liquidació i dissolució de societats
 • Impugnació acords socials

Assessoria en dret concursal i jurídic tècnic

El nostre departament de Dret concursal analitza la situació particular de cada client, amb l’objectiu d’oferir-li la solució òptima per la gestió de la situació de crisi econòmica en què es troba o preveu trobar-s’hi: Analitzem les situacions d’insolvència, assessorem en processos de crisis i planificacions i reestructuracions empresarials, assessorem en negociació amb creditors i fase preconcursal, com també en la sol·licitud de declaració de concurs o en la negociació amb els administradors concursals, entre altres accions.

Serveis disponibles

Assessoria en dret civil i hereditari

Assessorem situacions d’obligacions i contractes en què es veuen involucrades tant societats com persones físiques. En específic, redactem i negociem tota classe de contracte, com també analitzem i decidim quines actuacions emprendre en casos d’incompliments contractuals.

Serveis disponibles
 • Dret successori i donacions: Testaments, herències, planificació hereditària i donacions. Reclamacions legítimes i altres drets hereditaris, declaració d’hereus judicials i notarials, gestió i liquidació d’herències, obtenció de certificats de defunció, obtenció de certificats d’últimes voluntats i d’assegurances
 • Dret Immobiliari i Urbanístic: Assessorament, negociació i redacció de contractes, compravenda d’immobles, arrendaments urbans i rústics, obra nova, divisió horitzontal, dissolució de condomini, expedients de domini, permutes, elaboració i tramitació d’instruments urbanístics, expropiacions, negociacions amb l’administració, planejament i gestió urbanística, constitució i extinció de drets reals
 • Reclamació d’accidents de circulació
 • Dret de família: separacions i divorcis contenciosos i de mutu acord, assessorament en la constitució i dissolució d’unions estables de parella, incapacitacions, tuteles, guarda i custòdia, reclamació de pensió alimentària
 • Reclamacions de quantitats
 • Assessorament i tràmits davant del notari i registres de la propietat

Assessoria en dret processal: defensa jurídica davant de qualsevol tipus de procediment judicial

Oferim assessorament jurídic específic o la defensa lletrada en procediments judicials front qualsevol instància i ordre jurisdiccional.

A part d’afrontar els conflictes judicials amb certes garanties respecte a l’enfocament, preparació i desenvolupament del plet, oferim assistència habitual en judicis i reclamacions enfront de la jurisdicció ordinària, reclamacions de quantitat, conflictes mercantils, etc.

Serveis disponibles
 • Desnonaments i reclamacions de rendes
 • Reclamacions per incompliments contractuals
 • Particions d’Herències
 • Reclamacions de la llegítima
 • Permutes
 • Reclamacions de quantitats
 • Accidents de circulació
 • Procediments contenciosos – administratius
 • Procediments de família
 • Responsabilitat civil i danys
 • Impugnació d’acords socials
 • Gestió i tramitació d’altres procediments

Assessoria en dret administratiu

Prestem assessoria jurídica i acompanyament en els conflictes que pugui presentar l’administració pública, ja siguin en aquells que es donen entre la mateixa administració o entre l’administració i particulars.

Serveis disponibles
 • Defensa dels drets davant de l’Administració Pública
 • Reclamacions patrimonials contra l’Administració Pública
 • Revisions i reclamacions d’IBI i plusvàlues municipals
 • Subsancions de discrepàncies cadastrals
 • Terceries de domini

Assessoria en dret tributari

Assessorem qualsevol classe d’empresa o particular en matèria tributària amb l’objectiu de garantir que el client compleixi amb la normativa vigent i amb les exigències de l’Agència Tributària o Hisenda.

Serveis disponibles
 • Estudis tributaris en l’àmbit successori i immobiliari (en obra nova, divisió horitzontal, etc.)
 • Assessorament específic en transaccions amb implicacions tributàries.
 • Assessorament i planificació fiscal de les operacions de transmissió, adquisició, fusió i reorganització d’actius, negocis i societats
 • Planificació fiscal patrimonial, successòria, i de les empreses familiars
 • Assistència en inspeccions tributàries, preparació de recursos i reclamacions en la via administrativa i contenciós-administrativa

Assessoria en dret penal

Especialitzats en la interposició de denúncies, querelles, recursos o indults.

Assistim als nostres clients durant tota la fase d’instrucció penal, i en la celebració de judicis penals, judicis sobre delictes lleus, judicis ràpids i enfront del Tribunal competent.

Serveis disponibles
 • Desenvolupament i configuració programa de compliment legal penal (COMPLIANCE)
 • Assessorament jurídic-tècnic en l’àmbit penal

Internet i noves tecnologies

Prestem assessorament tecnològic!

Estudi, desenvolupament, implementació, emmagatzematge i distribució de la informació mitjançant sistemes informàtics actuals.

Serveis disponibles
 • Comerç electrònic (E-COMMERCE):
  • Contractació electrònica: Drets i obligacions derivats de compravendes realitzades a través d’internet
  • Redacció i revisió de contractes relatius a internet
  • Adequació a la normativa europea per part dels negocis on-line
  • Defensa i protecció de consumidors i usuaris
 • Dret d’Imatge:
  • Protecció d’honor, intimitat i imatge a les xarxes socials
 • Registre LOPD

Assessorament en dret laboral i seguretat social

Assessorament i suport en matèria de contractació i seguretat social guiant a les empreses pel seu creixement i millora competitiva.

Serveis disponibles
 • Reestructuracions de personal, expedients de regulació d’ocupació de suspensió, reducció i/o extinció
 • Procediments de modificacions substancials de les condicions laborals individuals o col·lectives
 • Procediments davant la Seguretat Social i la jurisdicció contenciós – administratiu en matèria sancionadora a conseqüència d’actes de la Inspecció de Treball
 • Defensa de l’empresari en matèria d’Accidents de Treball davant les jurisdiccions penals, civils, contenciós – administratiu i social
 • Implantació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals segons activitat empresa
 • Contractació laboral i acomiadaments
 • Contractes d’Alts Càrrecs i Directius
 • Assessorament en la contractació d’Agents Comercials i representants de comerç i/o comissionistes
 • Assessorament en Règims Especials de Consellers i Accionistes
 • Gestió i execució del Registre Salarial i del Pla d’Igualtat

Contacta amb nosaltres i un especialista atendrà la teva consulta

RGPD

(*) Camps obligatoris

Informació bàsica sobre protecció de dades

– RESPONSABLE TRACTAMENT: JESUS FELIU CONSULTORS, S.L.
– FINALITAT: Atendre la sol·licitud de l’usuari.
– LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
– CESSIONS: No se preveuen cessions, excepte per obligació legal o requeriment judicial.
– DRETS: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, revocació del consentiment. Si considera que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa, pot acudir a l’Autoritat de Control (www.aepd.es).
– INFORMACIÓ ADDICIONAL: Política de Privacitat.

× En què et podem ajudar?