Des d’aquest dimecres 15 de febrer, l’Agència Tributària posa a la disposició dels ciutadans el portal per a sol·licitar l’ajuda de 200 euros aprovada pel Govern per a persones amb baixos ingressos i patrimoni. El xec té com a objectiu disminuir els efectes perjudicials en els preus ocasionat per la crisi.

El model de xec, es va posar en marxa per primera vegada al juny de 2022, ha anat sofrint unes certes modificacions en aquests mesos. Una de les més significatives és la simplificació dels tràmits, únicament amb un formulari en línia, i l’augment del llindar de la renda màxima fins als 27.000 euros.

Qui té dret a sol·licitar l’ajuda:

  • Podran rebre l’ajuda tant treballadors assalariats, com a autònoms i persones desocupades.
  • No podran optar a l’ajuda els qui a data de 31 de desembre estiguessin cobrant l’Ingrés Mínim Vital
  • Tampoc aquelles persones que rebin una pensió d’algun dels règims de la Seguretat Social
  • També queden exclosos els administradors de dret d’una societat mercantil que no haguessin cessat en la seva activitat en l’últim mes de 2022.

Requisits que s’han de complir:

  • Residència habitual a Espanya
  • Acreditar uns ingressos inferiors a 27.000 euros anuals i un patrimoni inferior a 75.000 euros (habitatge habitual queda exclosa en el calculo del patrimoni).
  • Per a calcular els imports, es tindran en compte els ingressos i béns de totes les persones que resideixin en el domicili familiar, també es computaran els béns dels descendents —en aquest cas, els menors de 25 anys, o amb discapacitat, amb rendes que no excedeixin de 8.000 euros— i ascendents fins al segon grau

Dates importants:

Per a tramitar l’ajuda, realitzar entre els dies 15 de febrer i 31 de març

Si està interessat a demanar l’ajuda dels 200 euros, no dubti a contactar amb nosaltres. Els nostres experts l’assessoraran i ajudessin amb els tramitis i documents per a poder sol·licitar l’ajuda.

× En què et podem ajudar?