NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PELS AUTÒNOMS

NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PELS AUTÒNOMS

Reial Decret-llei 13/2022, de 26 de juliol, pel que s’estableix un nou sistema de cotització pels treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció pel cessament d’activitat: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf Aquest...
NOVES MESURES DE COTITZACIÓ PELS AUTÒNOMS

NOVES MESURES DE COTITZACIÓ PELS AUTÒNOMS

En data 28 de juny de 2022, s’ha publicat en el BOE el RD 504/2022, de 27 de juny, pel que es modifiquen el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, als efectes...
DECLARACIÓ DE LA RENDA 2021

DECLARACIÓ DE LA RENDA 2021

Novetats i dates clau que t’interessen si has de fer la declaració de la renda aquest 2022. Et portem totes les novetats a tenir en compte per fer la declaració de la renda aquest 2022. Es pot presentar a partir del 06/04/2022 fins el 30/06/2022. CALENDARI: La...
× En què et podem ajudar?