MODIFICACIONS ESTRUCTURALS DE LES SOCIETATS MERCANTILS, INTERNES I TRANSFRONTERERES, EN RELACIÓ A LA TRANSFORMACIÓ, FUSIÓ I CESSIÓ GLOBAL DE L’ACTIU I EL PASSIU

MODIFICACIONS ESTRUCTURALS DE LES SOCIETATS MERCANTILS, INTERNES I TRANSFRONTERERES, EN RELACIÓ A LA TRANSFORMACIÓ, FUSIÓ I CESSIÓ GLOBAL DE L’ACTIU I EL PASSIU

El passat 29 de juny es va publicar el Real Decret Llei 5/2023 pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures entre les quals hi ha les modificacions estructurals de les societats mercantils, internes i transfrontereres, en relació amb la transformació, fusió i...
LA LLEI DE STARTUPS

LA LLEI DE STARTUPS

En data 22 de desembre de 2022 s’ha publicat al BOE la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (Llei de Startups), la qual inclou diversos incentius de naturalesa fiscal, societària i de altres àrees, que es...
× En què et podem ajudar?