MODIFICACIONS ESTRUCTURALS DE LES SOCIETATS MERCANTILS, INTERNES I TRANSFRONTERERES, EN RELACIÓ A LA TRANSFORMACIÓ, FUSIÓ I CESSIÓ GLOBAL DE L’ACTIU I EL PASSIU

MODIFICACIONS ESTRUCTURALS DE LES SOCIETATS MERCANTILS, INTERNES I TRANSFRONTERERES, EN RELACIÓ A LA TRANSFORMACIÓ, FUSIÓ I CESSIÓ GLOBAL DE L’ACTIU I EL PASSIU

El passat 29 de juny es va publicar el Real Decret Llei 5/2023 pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures entre les quals hi ha les modificacions estructurals de les societats mercantils, internes i transfrontereres, en relació amb la transformació, fusió i...
× En què et podem ajudar?