El govern aprova una sèrie d’ajudes pels transportistes que es podran sol·licitar fins el 30 d’abril

La setmana passada, el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar un pla de mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques provocades per la Guerra d’Ucraïna per un valor de 16.000 milions d’euros, 6.000 milions destinats a ajuts directes i rebaixes en els impostos i 10.000 milions per a crèdits. Entre aquestes mesures es troben les ajudes pels transportistes.

Entre les principals mesures es troba la bonificació de 20 cèntims per la compra de cada litre de combustible, mesura destinada a particulars i professionals i, a més, el sector del transport pot beneficiar-se d’una subvenció de fins a 1.250€ que es pot sol·licitar fins al 30 d’abril segons s’estableix en la seva publicació en el BOE.
Aquí us deixem tota la informació referent a les ajudes pels transportistes, i com podem ajudar-te des de Feliu Consultors a realitzar la seva sol·licitud.

Bonificació en el preu del carburant

Una de les mesures establertes pel Govern d’Espanya és la reducció del preu del carburant en 20 cèntims per litre, mesura de les quals es poden beneficiar particulars, autònoms i empresaris.
Qui es fa càrrec d’aquesta rebaixa en el preu del combustible? Segons ha establert el Govern, aquest mateix es farà càrrec de 15 cèntims per cada litre i, les petroleres, dels 5 cèntims restants.
No obstant això, les gasolineres poden sol·licitar a l’Agència Tributària la bestreta de les bonificacions.
Les bestretes a compte ja estan disponibles per a la seva sol·licitud per un import màxim a la bonificació corresponent al 90% del volum mig mensual dels productes subvencionats.
Segons s’ha establert en el BOE el Reial Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, l’import de la bestreta no pot superar els 2 milions d’euros, ni pot ser inferior a 1.000€.
Hisenda ha estat l’encarregada d’obrir una nova via per a prioritzar la sol·licitud d’aquesta bestreta fins al pròxim 15 d’abril de les quantitats que en funció de la facturació puguin necessitar en l’Agència Tributària.

Ajudes pels transportistes destinades al gasoil

Una altra de les mesures adoptades pel Govern és que, el sector del Transport pot beneficiar-se d’una subvenció de fins a 1.250€ i la seva sol·licitud es pot realitzar fins al pròxim 30 d’abril.
A qui va destinada aquesta ajuda?
L’ajuda pels transportistes va destinada a treballadors autònoms i societats constituïdes a Espanya, sempre que no formin part del sector públic i que operin en l’àmbit del transport terrestre o bé sigui de mercaderies o passatgers.

En concreto, pueden realizar la solicitud de la ayuda todas aquellas personas que dispongan de un taxi, se dediquen al transporte terrestre de pasajeros, al transporte de mercancías por carretera y al servicio del transporte sanitario de personas.

Quin és el termini de presentació?
La presentació de la sol·licitud de l’ajuda per a transportistes finalitza el 30 d’abril de 2022.
Quins són els requisits?
Per poder accedir a l’ajuda pels transportistes destinada a la compra de carburant, és necessari complir amb els següents requisits:
  • És necessari estar donat d’alta en el registre d’Empreses i Activitats de Transport i realitzar almenys una de les activitats contemplades en la convocatòria
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
  • Disposar de residència fiscal del negoci a Espanya
  • Ser titular de qualsevol de les següents autoritzacions: VDE, VT, VTC, VSE, MDPE o MDLE
Quina serà la quantia de l’ajuda?
L’import de percepció de l’ajuda dependrà de la mena de vehicle que posseeixi el propietari o, en el cas d’empreses, la flota de la qual disposi.
  • 1.250€ per a camions pesats (MDPE)
  • 500€ per a vehicles lleugers (MDLE)
  • 950€ per a autobusos (VDE)
  • 300€ per a taxis (VTC)
  • 500€ per a ambulàncies

En qualsevol cas, aquesta no podrà superar els 400.000€

Si creus que pots beneficiar-te de les ajudes per a transportistes i vols saber si compleixes amb els requisits establerts pel Govern per a la seva sol·licitud, des de Feliu Consultors podem ajudar-te amb la gestió de la sol·licitud i la presentació d’aquesta.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del 93 875 35 20 o bé, enviar-nos un correu electrònic a comunicacio@feliuconsultors.

Autor:

Departament d’Ajudes i Subvencions

× En què et podem ajudar?