Excepte nova pròrroga, la moratòria concursal expirarà aquest 30 de juny, mentre que l’entrada en vigor de la nova Llei Concursal, amb la qual el Govern busca agilitar i facilitar els processos de reestructuració i evitar així una allau de concursos, es demorarà més enllà d’aquesta data. De fet, el projecte llei encara ha de ser aprovat en el Congrés, i, posteriorment pel Senat. Això significa que, excepte nova moratòria, s’obrirà un impás en el qual, en absència de nova llei, les empreses en situació d’insolvència tornaran a tenir l’obligació de sol·licitar concurs de creditors i aquests podran instar-los el concurs necessari.

Durant mesos, la intenció del Govern ha estat sincronitzar el final de la moratòria amb l’entrada en vigor de la seva reforma de la Llei Concursal per a evitar allau de declaracions d’insolvència. No obstant això, havent-hi aquest espai temporal, es preveu que es produeixi un repunt significatiu dels concursos, però s’evita parlar d’allau perquè la reforma concursal canviarà les regles de joc, encara que sigui amb retard.

Així mateix, el final de la moratòria també aflorarà i delimitarà el problema de les empreses zombis (aquelles que malgrat que no té possibilitats de continuar amb la seva activitat empresarial, tampoc han estat liquidades emparant-se de forma totalment improcedent en la normativa Covid), perquè moltes d’elles es veuran abocades directament a la seva liquidació després d’haver-se acollit a la moratòria i no haver adoptat les mesures necessàries per a revertir la seva situació d’insolvència a temps.

Tot això en espera de la nova Llei Concursal, que no sols transposa la Directiva europea sobre insolvències, sinó que escomet una significativa reforma del sistema concursal espanyol per a posar el focus en les eines preventives, les reestructuracions primerenques i un procediment exprés per a les micropimes amb la finalitat de reduir la judicializació dels processos.

× En què et podem ajudar?