Arran d’un debat entre lletrats i altres professionals de la matèria, s’ha arribat a la conclusió que pot existir responsabilitat civil pel risc de la COVID-19 i defectuós control de la seva evitació o subjectiva per culpa de l’organitzador d’esdeveniments.

Entrant en més detalls, partint que la celebració o esdeveniment és de les permeses, el seu organitzador i el propietari o titular del lloc on tingui lloc aquest esdeveniment, seran responsables que el mateix se celebri amb ple compliment dels requisits d’aforament, distància, ús obligatori de màscares i altres mesures de seguretat, corrent pel seu compte les conseqüències negatives per a la salut dels assistents que siguin degudes a la falta d’adopció de les mesures.

No obstant això, en el cas de ser un empresari l’organitzador o prestador del servei, l’assegurança d’explotació de l’activitat haurà de fer-se càrrec de les possibles indemnitzacions al fet que pertoqués, però, és clar, caldrà estar al contingut de la pòlissa per a veure si està afectada per alguna exclusió de sinistres que siguin conseqüència d’esdeveniments extraordinaris o de força major.

Per acabar, en el cas que existís responsabilitat subjectiva o per culpa, es podrien plantejar dos supòsits: d’una banda, si és possible exigir responsabilitat per culpa imputable a un organitzador d’un acte públic en el qual s’infringeixen les normes preventives, facilita el contagi dels assistents a aquest, llavors seria possible exigir responsabilitat si es demostrés la directa i necessària relació de causalitat entre la infracció de la normativa preventiva sanitària i els danys corporals dels assistents a l’acte.

D’altra banda, la possible neutralització de la responsabilitat de l’organitzador de l’acte perquè sent coneixedores i públiques les mesures que han d’adoptar-se en els llocs d’assistència de públic, els assistents van assumir i van consentir el risc del contagi.

 

× En què et podem ajudar?