Des de Feliu Consultors t’informem de totes les novetats a tenir en compte a l’hora de fer la seva Declaració de la Renda i el Patrimoni 2022: 

Novetats Renda 2022:

  • La reducció de base imposable per aportacions individuals  a plans de pensions  passa dels 2.000 als 1.500 euros actuals. Aquesta reducció es pot incrementar en 8.500 euros per les contribucions empresarials a plans de pensions.
  • La reducció del rendiment net calculat pel mètode d´estimació objectiva (mòduls) per a totes les activitats (tant empresarials com agràries) s´augmenta fins al 15%.
  • Es permet aplicar la deducció per maternitat a les mares de nens menors de tres anys sense feina i que reben prestacions contributives o assistencials.
  • Fins ara només es podien aplicar la deducció aquelles mares que estaven treballant per compte propi o d´altri. Amb aquesta recent modificació, la norma permet aplicar, amb caràcter retroactiu pels exercicis 2020,2021 i 2022, la deducció que no varen tenir per estar en situació d´atur. Va ser el cas de moltes mares treballadores que durant la crisi sanitària van estar afectades per un ERTE de suspensió i no van poder practicar la deducció pels mesos en els que el contracte de treball va estar suspès o bé van haver de retornar part de l´abonament anticipat. Aquest fet també va afectar a les mares treballadores en règim d´autònoms que van suspendre la seva activitat. Per recuperar les quantitats no caldrà rectificar les declaracions anteriors, sinó que caldrà incorporar de forma separada, a la propera declaració de Renda de 2022, les deduccions no practicades.
  • Respecte a l´eficiència energètica, s´ha ampliat el termini d´aplicació de les tres deduccions per obres de millora de l´eficiència energètica de l´habitatge:
  1. 20% per obres (efectuades entre el 06/10-2021 i 31/12/2023) que hagin reduït la demanda de calefacció i refrigeració en almenys un 7%.
  2. 40% per obres (efectuades entre el 06-10-2021 i 31/12/2023 que hagin reduït com a mínim en un 30% el consum d´energia primària no renovable o bé aconseguir una millora de la qualificació energètica que permeti obtenir la classe energètica “A” o “B”.
  3. 60% per obres (efectuades entre el 06/10/2021 i 31/12/2024) en edificis d´ús predominantment residencial on estigui situat l´habitatge del contribuent que hagin reduït com a mínim en un 30% el consum d´energia primària no renovable o bé aconseguir una millora de la qualificació energètica que permeti obtenir la classe energètica “A” o “B”

Per poder acreditar aquestes deduccions, es imprescindible disposar de certificats i documentació tant anteriors a la realització a les obres com els obtinguts una vegada finalitzades les mateixes. Aquests documents son els únics que poden acreditar la possible deducció, pel que és molt important que contactin amb nosaltres abans de realitzar aquest tipus de projectes per tal de poder-los assessorar convenientment en referència a aquestes importants deduccions fiscals.

En efecte, en el programa de l’Agència Tributària per a la confecció de la declaració de la Renda 2022, entre altres novetats i sorpreses (com l’exigència de desglossament d’operacions per cada moneda virtual), ens trobem que, en l’apartat dels guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió o permuta de monedes virtuals, s’inclou amb la llegenda «No imputació de pèrdues per recompra de monedes virtuals homogènies«, amb l’obligació de marcar la casella corresponent.

 

Novetats Patrimoni 2022:

Recordem que Catalunya, i amb caràcter temporal pels exercicis 2022 i 2023, s´ha introduït una nova tarifa del 3,48% per als contribuents amb bases liquidables superiors a 20 milions d´euros.

Fer esment que, amb efectes per l´exercici 2022, ha entrat en vigor l´Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (en principi aplicable pels exercicis 2022 i 2023) que gravarà el patrimoni net de les persones físiques a partir de 3.000.000 d´euros. Per contribuents residents a Catalunya s´aplica un mínim exempt de 500.000 euros, pel que, a efectes pràctics, el nou impost afectarà a patrimonis nets superiors a 3.500.000 euros. En tot cas els obligats hauran de presentar l´impost el proper mes de juliol.

 

DATES IMPORTANTS

Inici de la presentació: 11/04/2023

Finalització de la presentació: 30/06/2023, sent l’últim dia per la domiciliació el 27/06/2023

 

Necessites més informació o vols fer la declaració de la Renda i Patrimoni amb Feliu Consultors? Contacta amb nosaltres al 93 875 35 20.

× En què et podem ajudar?