El passat dilluns 17 de Juliol, al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) es va publicar una ordre per la qual s’eleva un 36,8% el import de les dietes i assignacions exemptes de IRPF, al passar de 0,19 € / km a 0,26 €/km el import exempt.

A qui beneficia aquesta mesura?

A treballadors que han de desplaçar-se amb el seu propi vehicle per motius professionals.

Que inclou?

La compensació de les despeses per desplaçaments amb vehicle propi que cobreix tant el combustible com les despeses relacionades pel desgast ocasionat al vehicle i les possibles averies així com de manera proporcional l’assegurança i els impostos del vehicle.

Com obtindre la compensació?

Tot i que l’import és el mateix, la manera de sol·licitar-ho varia segons el col·lectiu. Els treballadors públics hauran de presentar una factura del combustible i una declaració que justifiqui les raons del desplaçament. Un cop feta la comprovació, es realitzarà un ingrés a la seva conta corrent.

Pel que fa a la resta de treballadors que utilitzin el seu vehicle per motius professionals, podran excloure de la declaració de la renta l’import resultant de multiplicar 0,26€ pels kilòmetres recorreguts. En aquest cas, també s’haurà de presentar un document on es justifiqui el desplaçament i es podran afegir altres despeses com ara peatges i aparcament.

Entrada en vigor: 17 de Juliol del 2023

× En què et podem ajudar?