Nova mesura adoptada pel govern espanyol vers la crisi generada per la  guerra a Ucraïna. El govern ha establert un límit del 2% en la pujada dels preus dels lloguers per tots aquells contractes que es revisin fins al 30 de juny.

La xifra del 2% correspon a l’índex de garantia de competitivitat (IGC), que té en compte la inflació i la competitivitat.

La nova llei es pot aplicar a aquells contractes d’arrendament d’habitatge que s’hagi pactat l’actualització anual de la renda. Dins d’aquets contractes, afecta a aquells que s’hagi d’actualitzar entre el 31 de març i el 30 de juny de 2022.

Com afecta aquesta nova mesura?

Cal tenir en compte que aquesta nova normativa és diferent si l’arrendador és un gran tenidor o no.

Per als grans  tenidors, persones físiques o jurídiques amb més de 10 immobles d’ús residencial, el límit del 2% és fix. Si l’arrendador no és un gran tenidor, es permet pactar la renda entre les parts, i en el cas que no arribin a l’acord, s’aplicarà el límit del 2%.

× En què et podem ajudar?