A partir de l´1 de gener de 2023 entra en vigor el nou impost que gravarà amb 0,45€ el quilo de plàstic no reciclat afectant als operadors que fabriquin en territori espanyol, adquireixin a un Estat membre UE o bé importin (i) envasos de plàstic no reutilitzables, (ii)productes plàstics semielaborats destinats a l´obtenció dels esmentats envasos i (iii) tancaments d´envasos.

Alguns exemples de productes afectats enumerats per l´AEAT serien: Blisters que continguin un o varis productes, bobines retràctils, bosses i sacs de plàstic, bosses de congelació de productes, bosses per envasat al buit, pel·lícules o làmines per recobrir aliments o tetrabrics, entre d´altres.

Haurem d´analitzar molt bé l´impacte que aquest nou impost pot tenir en la nostra activitat: si som fabricants d´aquest tipus de productes segurament estarem subjectes a l´impost i a les obligacions d´informació que se’n deriven. Si adquirim aquest tipus de productes a un proveïdor interior, malgrat suportarem l´impost, segurament aquest no ens generarà més obligacions formals. Si les adquisicions les fem a operadors intracomunitaris o bé ho importem de tercers països, haurem de ser curosos ja que en aquests casos en som els contribuents, haurem d´autoliquidar l´impost i portar-ne el registre normalment associat als impostos especials.

El fet d´haver de calcular la base imposable pel plàstic considerat no reciclable o bé l´obligació de certificar el percentatge de plàstic reciclat/no reciclat dels nostres productes de ben segur que comportarà la revisió dels contractes amb els nostres clients/proveïdors.

Malgrat que la normativa no ho contempla directament, de ben segur que aquest impost s´acabarà traslladant al consumidor final. El sector alimentari ha demanat de posposar l´entrada en vigor un any davant la situació econòmica actual. També preocupa que, donat que l´impost només s´aplicarà a Espanya dins el marc de la Unió Europea, hi hagi dificultats per que els proveïdors intracomunitaris o de tercers països coneguin la casuística de l´impost, que exigeix certificacions de la utilització de plàstic reciclat  i no reciclat.

Queden exempts de l´impost els plàstics reciclats i els d´ús farmacèutic. La norma també contempla l´exempció per a contribuents ocasionals que adquireixin menys de 5 quilos mensuals de plàstic no reciclat.

Aquest fet fa que els productes que incloguin aquest tipus de plàstics estiguin en un clar desavantatge davant de la resta de productors i distribuïdors europeus, i entre els més afectats, la industria agroalimentària, ja molt castigada per l´augment en el preu de les matèries primeres i de l´energia.

× En què et podem ajudar?