L’aerotèrmia és una tecnologia que aprofita l’energia tèrmica present a l’aire i la destina per a l’ús de la calefacció, la refrigeració i la producció d’aigua calenta sanitària.

Els aparells que utilitza l’aerotèrmia per a funcionar són les bombes de calor aerotèrmiques, que extreuen fins a un 80% de l’energia de l’aire per a generar calor o fred, la qual cosa les converteix en una de les tecnologies més eficients que existeixen per a climatitzar.

Les Bombes de Calor (BdC) són equips que, utilitzant un gas refrigerant en un cicle termodinàmic tancat, transfereixen calor entre dos focus a diferent nivell tèrmic, fent que la citada calor flueixi d’una temperatura més baixa a una més alta.

És a dir, les bombes de calor aerotèrmiques són capaces de captar energia de l’aire, disponible en la naturalesa i inesgotable (renovable), permetent utilitzar-la per a la climatització dels espais ocupats per les persones.

Tipus de sistemes d’aerotèrmia

  • Bomba de calor aire-aigua: Aquest tipus de sistema d’aerotèrmia utilitza una bomba de calor utilitzada per extreure l’energia tèrmica de l’aire exterior i transferir-la al sistema de calefacció o aigua calenta d’un habitatge o edifici. Una unitat exterior captura la calor de l’aire i una unitat interior distribueix la calor a través d’un sistema de radiadors, terra radiant o per escalfar l’aigua. A l’estiu, el sistema pot funcionar en modo invers per proporcionar refrigeració en extreure la calor de l’interior i alliberar-lo a l’aire exterior.
  • Bomba de calor aire-aire: En aquest cas, la bomba de calor aire-aire extreu l’energia tèrmica de l’aire exterior i la utilitza per a calefacció i refrigeració directament a l’interior d’un habitatge o edifici. Una unitat exterior recull la calor de l’aire i una o diverses unitats interiors que distribueixen l’aire climatitzat a l’interior mitjançant conductes, ventiladors o unitats individuals.

Avantatges i desavantatges de l’energia aerotèrmia

  • Funciona amb energia renovable
  • Alta eficiència energètica: Només consumeixen 1kw d’electricitat per a produir uns 4 kw de calor.
  • Zero emissions: A diferència de calderes o un altre tipus d’estufes de combustió, l’aerotèrmia no emet cap mena d’emissió (fum ni vapor). Per tant, la ubicació d’aquestes màquines no està condicionada per xemeneies o producció de gasos de combustió.
  • Sistema polivalent: Amb un mateix sistema aerotèrmic, podem generar tant calefacció i aigua calenta sanitària com a aire condicionat, ja que les bombes de calor poden ser reversibles.
× En què et podem ajudar?