S’ha publicat al Boe, el 3 de febrer de 2021, el Reial Decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres mesures en els àmbits de la seguretat social i econòmic, amb la finalitat de beneficiar “fonamentalment” a les persones “en situació vulnerable” i els col•lectius “més afectats” per la pandèmia.

Afectats vulnerables:

– En el cas de les hipoteques, es consideren vulnerables les llars on el pagament dels crèdits hipotecaris i les despeses bàsiques suposin més del 35% dels ingressos.
– Quant als crèdits no hipotecaris, es consideren vulnerables els consumidors que estan a l’atur, els autònoms amb una caiguda de les vendes d’almenys el 40% i les famílies amb ingressos mensuals inferiors a 1.613,53 euros, que és el triple de l’IPREM, l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.

Ampliació a nou mesos:

– El govern espanyol amplia fins a nou mesos el termini d’aplicació de la mesura.
– Les persones interessades a acollir-s’hi poden fer-ho fins a finals de març.
– També s’han aprovat noves moratòries del pagament de crèdits dels sectors del turisme i del transport.
– A més, es reconeix com a malaltia professional per a sanitaris i sociosanitaris la Covid, quan hagi estat contreta a la feina. Això implica que la cobertura per al treballador abastarà tota la vida laboral.

Ingrés Mínim Vital (IMV)

– A partir d’ara, sí que podran rebre l’IMV, per exemple, persones sense llar que viuen en centres o albergs, residents en assentaments o temporers. També persones que van a viure amb familiars.
– A més, s’afegeix un nou concepte d’unitat de convivència independent per a casos de violència masclista, divorci o separació i desnonament o inhabitabilitat.

– El text del nou decret permetrà que ONGs i serveis socials municipals acreditin situacions “excepcionals” en què, per exemple, el domicili real del beneficiari no correspon amb el de l’empadronament o quan diferents unitats familiars sense vincles entre elles conviuen en un mateix espai.

× En què et podem ajudar?