Les empreses i organitzacions hauran de seguir aquests passos quan transfereixin dades al Regne Unit:

a. Identificar quines activitats de tractament implicaran la transferència de dades personals al Regne Unit.

b. Determinar l’instrument de transferència de dades adequat per a la seva situació.
c.Aplicar l’instrument de transferència de dades triat.

d. Indicar en la seva documentació interna que s’efectuaran transferències al Regne Unit.
e. Actualitzar les seves polítiques de privacitat per a informar els particulars.

D’altra banda, la «finestreta única» ha deixat de ser aplicable al Regne Unit.

Quines repercussions té el no disposar de la ‘finestreta única’ en matèria de protecció de dades davant el BREXIT?

Amb la finestreta única els responsables del tractament situats en el EEE poden secundar-se en una autoritat principal, la qual és la seva interlocutora i amb la qual han de complir les diferents obligacions previstes en el RGPD; d’aquesta manera s’harmonitzen les decisions relatives al tractament transfronterer facilitant els tràmits per a les empreses a la UE.

Amb base a l’acord de cooperació entre la UE i el Regne Unit, la finestreta única desapareix, i els responsables i encarregats de dades establertes al Regne Unit i el tractament de dades del qual se subjecta al RGPD, a partir de l’1 de gener de 2021 han de nomenar un representant en la Unió, de conformitat amb l’art. 27 RGPD.

Aquest representant pot ser contactat per les autoritats supervisores i els interessats sobre qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades personals per a garantir el compliment del RGPD. En absència d’un establiment principal en el territori de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), els responsables o encarregats del tractament no poden beneficiar-se del mecanisme de finestreta única.

Els responsables o els encarregats del tractament només poden beneficiar-se de la finestreta única sempre que tinguin un establiment, oficines de representació, filials o qualsevol altre establiment amb seu física i personal capacitat establert en el EEE. Si no, no podran.

Font: Pyme Legal

× En què et podem ajudar?