El 16 de març de 2023, la Generalitat de Catalunya aprovà la llei 3/2023, que contempla ajustos significatius en l’Impost de Successions i Donacions.

IMPOST DE DONACIONS

  • Reducció del 95% per donacions de finques rústiques forestals:

Aquesta reducció s’aplica a donacions entre familiars directes (cònjuges, ascendents, descendents i col·laterals fins al tercer grau) de finques rústiques forestals, sempre que es disposi d’un document d’ordenació forestal i es gestioni segons acords amb l’administració. Les finques han d’estar en zones afectades per incendis o declarades d’actuació urgent per aquests.

  • Reducció del 95% per l’adquisició del primer habitatge habitual:

Una reducció similar s’aplica a la donació de terrenys o diners per a l’adquisició del primer habitatge del receptor, sempre que compleixin certes condicions com la quantitat donada, els ingressos del receptor i el termini per a la construcció.

  • Reducció del 95% per donacions destinades a negocis o participacions:

S’incrementa la reducció fiscal per a donacions de diners per adquirir empreses, negocis o participacions, amb un límit de reducció de 200.000 €, o fins a 400.000 € per a donataris amb discapacitat igual o superior al 33%, sempre que l’entitat tingui seu a Catalunya.

IMPOST DE SUCCESSIONS

  • Reducció del 95% en l’herència de finques rústiques forestals: Es manté una reducció similar per a l’adquisició de finques rústiques forestals en herències.

Aquests ajustos tenen com a finalitat fomentar la conservació de recursos forestals, facilitar l’accés a habitatges i promoure l’activitat empresarial, amb beneficis fiscals específics per a aquestes circumstàncies.

Contacta amb nosaltres per suport en qüestions de donacions i successions hereditàries! Amb els canvis en la llei fiscal a Catalunya, és crucial assegurar-te que estàs aprofitant al màxim els avantatges legals disponibles.

× En què et podem ajudar?