Atenció a les noves retencions que entren en vigor a partir del 1 de gener de 2016, les quals van ser aprovades amb la publicació del RDL 9/2015 de 10 de juliol

Els canvis més significatius són els següents:

RETENCIONS PER RENDES DEL TREBALL

• Els rendiments de relacions laborals i pensions, el tipus de retenció es variable, es rebaixa mig punt els 3 primers trams de IRPF i un punt els 2 últims.
• Els rendiments de consellers i administradors, el tipus de retenció passa de 37% a un 35% al 2016.
• Els rendiments de consellers i administradors d’entitats amb xifra de negocis inferior a 100 mil €, el tipus de retenció passa de 19’50% a 19% al 2016.

RETENCIONS PER CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE, GUANYS PATRIMONIALS I DE CAPITAL MOBILIARI E IMMOBILIARI

• Els rendiments pels guanys patrimonials procedents de premis de jocs, concursos, rifes, el tipus de retenció passa de 19’5% a un 19% al 2016.
• Els rendiments pels guanys patrimonials de transmissió d’accions i participacions en Fons d’Inversió, el tipus de retenció passa de 19’5% a un 19% al 2016.
• Els rendiments del capital mobiliari per dividends, comptes corrents o préstecs, el tipus de retenció passa de 19’50% a un 19% al 2016.
• Els rendiments del capital mobiliari derivats de propietats intel•lectuals i industries, el tipus de retenció passa de 19’50% a un 19% al 2016.
• Els rendiments del capital immobiliari per arrendament o subarrendament de bens immobles urbans, el tipus de retenció passa de 19’50% a un 19% al 2016.

Afegir que les retencions als rendiments d’activitats professional amb caràcter general es manté al 15%, i que i per activitats professionals de nou inicia també es mantenen al 7%. El mateix passa amb les retencions per rendiments d’activitats empresarial en estimació objectiva (mòduls), que segueix al 1%.

× En què et podem ajudar?