Avui, 29 de setembre de 2023 és el primer dia d’aplicació de la nova llei de benestar animal, la qual incorpora importants canvis destinats a millorar la protecció dels animals de companyia. Algunes de les modificacions més destacades inclouen la prohibició de deixar un gos sense supervisió durant més de 24 hores i un reforçament significatiu de les sancions per casos de maltractament.

És important destacar que l’obligació d’obtenir una assegurança de responsabilitat civil està pendent de l’aprovació d’un reglament específic, i aquest aspecte encara no ha estat definitivament establert.

Cal assenyalar que la nova llei se centra principalment en les mascotes i exclou els gossos utilitzats en la caça i altres activitats professionals. 

L’objectiu fonamental d’aquesta llei és posar fi al maltractament animal i promoure el no abandonament alhora que encoratja l’adopció responsable i el bon tracte cap als animals.

Principals disposicions de la nova llei :

• A partir d’ara, no es permetrà deixar els gossos sense supervisió durant més de 24 hores a casa. Per a altres mascotes, la llei també estableix una prohibició de no més de tres dies consecutius sense supervisió.
• La llei obliga a identificar les mascotes, proporcionar-los assistència sanitària, controlar la seva reproducció i consultar amb un etòleg quan el seu comportament interfereixi amb la convivència.
• S’interdiu la venda de mascotes en botigues, amb un període d’adaptació d’un any per als establiments existents. Després d’aquest termini, només es podran adquirir mascotes a través de criadors professionals.
• La llei prohibeix l’ús d’animals domèstics en espectacles i en ocupacions que impliquin un desgast físic excessiu.
• Prohibició de l’eutanàsia d’animals de companyia en refugis i centres de protecció animal, sigui per problemes d’espai o per motius econòmics.

Obligatorietat d’assegurança de responsabilitat civil encara en suspensió.

L’obligació de tenir una assegurança de responsabilitat civil i l’acreditació d’un curs de tinença d’animals romanen en suspensió fins que el reglament sigui aprovat, ja que el govern actual està en funcions. 

Des de Feliu Consultors, mantindrem un seguiment constant de totes les novetats que puguin afectar a aquesta nova Llei de Benestar Animal. 

Si necessiten assessorament legal, no dubtin en contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon 938 75 35 20 o enviant un correu electrònic a comunicació@feliuconsultors.com

 

× En què et podem ajudar?