La nova llei pretén fomentar la transparència, ètica i responsabilitat en les empreses i organismes públics, promovent una cultura d’integritat i prevenció de la corrupció.

D’aquesta manera, es garanteix la protecció dels ciutadans que informen sobre vulneracions i infraccions normatives i actes de corrupció en l’àmbit laboral, professional i empresarial i, al seu torn, s’assegura la recerca d’aquestes denúncies.

La nova llei també estableix una sèrie de mesures de protecció i garanties per als denunciants que informin sobre aquesta mena de conductes i preveu sancions per a les entitats que incompleixin les seves obligacions en aquesta matèria.

 

 1. Quan s’ha d’aplicar la llei Whistleblowing?

Les empreses privades que tinguin entre 50 i 249 treballadors i els municipis que tinguin menys de 10.000 habitants tindran fins a l’1 de desembre de 2023 per a implementar el seu sistema de denúncies.

En canvi, la resta d’entitats estan obligades a implementar-lo abans de mitjan juny de 2023, aproximadament, comptant tres mesos des de l’entrada en vigor de la nova llei.

 

 1. Quines són les infraccions i actes de corrupció que vol combatre aquesta llei?
  • L’incompliment de les normatives laborals i de seguretat social.
  • La comissió de delictes fiscals o contra la Hisenda Pública.
  • La comissió de delictes de corrupció, com la malversació de fons públics o el suborn.
  • La vulneració dels drets humans i llibertats fonamentals en l’àmbit laboral.

 

 1. Quins són els drets que reconeix aquesta llei per a protegir els “informants”?

A totes les persones “informants” o denunciants de qualsevol infracció normativa o acte de corrupció, se’ls garanteix una sèrie de drets per a la seva protecció i per a evitar represàlies per aquesta denúncia:

 • Dret a rebre informació sobre els procediments de protecció prevists per la llei, així com sobre els drets i garanties que els corresponen.
 • Dret a rebre assessorament jurídic gratuït i especialitzat, tant abans com després de la comunicació de la infracció.
 • Dret a la protecció de la seva identitat a través de mitjans que garanteixin la confidencialitat d’aquesta, excepte en els casos en què la seva revelació sigui necessària per a la protecció dels drets de defensa o dels interessos generals.
 • Dret d’accés als mitjans necessaris per a poder dur a terme la denúncia de manera diligent i eficaç. És a dir, que les empreses i organismes públics comptin amb un sistema d’informació que permeti la recepció i gestió d’aquesta mena de denúncies, i que aquestes siguin tractades adequadament, investigar les denúncies rebudes i prendre mesures per a prevenir futures infraccions.
 • Dret a la protecció contra represàlies sofertes per la comunicació de la infracció (com ara discriminació, un acomiadament, reducció de salari, assetjament laboral, entre altres) dutes a terme per part de l’empresa, l’administració o qualsevol altra entitat.
 • Dret a ser informat sobre l’estat de les recerques.
 • Dret a la restitució de possibles perjudicis soferts a conseqüència de la comunicació, incloent-hi la reparació del mal moral i material.
 • Dret al fet que les empreses i organismes públics col·laborin amb les autoritats competents en la recerca de les denúncies rebudes.

 

 1. Quina relació té la llei amb la normativa de protecció de dades?

Tant la llei Whistleblowing com el RGPD es complementen, ja que en la nova llei 2/2023 s’estableixen una sèrie de mesures per a garantir la protecció de dades personals:

 • La recepció i gestió de les denúncies ha de ser tractada amb la deguda confidencialitat, tant abans com després de la seva recepció, i la identitat dels denunciants ha d’estar protegida en tot moment.
 • La recopilació i tractament de dades personals es realitzarà amb el consentiment explícit del denunciant, i aquestes dades només podran ser utilitzats per als fins específics de recerca i seguiment de la denúncia.
 • S’haurà d’informar els denunciants sobre els seus drets en relació amb el tractament de les seves dades personals.

 

 1. Quines sancions pot tenir una organització per incomplir aquesta normativa?

La llei estableix sancions per a aquelles persones o entitats que incompleixin les seves disposicions, la qual cosa fa que el seu compliment sigui obligatori i el seu no compliment pot resultar en conseqüències legals i financeres, de caràcter administratiu o penal, depenent de la gravetat de la infracció.

Les sancions administratives poden ser imposades per la A.A.I. i les sancions penals poden ser imposades pels tribunals de justícia. Aquestes són algunes de les sancions que pot tenir una organització pública o privada:

 • Multes
 • Penes de presó
 • La suspensió temporal o definitiva d’activitats
 • La pèrdua d’ajudes o subvencions públiques
 • L’obligació de restablir el dret vulnerat
 • La realització de mesures correctives

A més, la llei estableix que qualsevol represàlia o discriminació contra els informants serà considerada com una infracció i serà sancionada amb una multa de fins a 300.000 euros. També s’estableix que els informants no podran ser sancionats per informar de bona fe sobre una possible infracció normativa o acte de corrupció.

És important destacar que la pròpia llei estableix mesures de protecció i no represàlies per als denunciants, cosa que significa que qualsevol sanció o mesura disciplinària que es prengui contra un denunciant a conseqüència de la seva denúncia serà considerada nul·la.

Si tens una empresa amb més de 50 treballadors has d’implementar el Canal de Denúncies. A Feliu Consultors l’assessorarem i l’informarem de com el pot afectar a la seva empresa la nova llei.

× En què et podem ajudar?