Amb data 1 de setembre de 2023 s’ha publicat el padró definitiu de l’exercici 2022 sobre els vehicles que han de liquidar l’impost sobre el CO2. El 5 de juny va finalitzar el període d’al·legacions del padró provisional publicat el 1 de maig.

Aquest impost te els següents terminis de pagament:

– Si s’ha domiciliat el pagament: a través del padró abans del 17 de juliol de 2023, s’efectuarà el càrrec en compte el 20 de novembre del 2023.
– Si no s’ha domiciliat el pagament:
A partir de l’1 de setembre de 2023, un cop publicat el padró definitiu de l’exercici 2022. Els vehicles que ja figuraven en el padró d’exercicis anteriors tindran de termini fins al 20 de novembre de 2023 per pagar sense recàrrec.
Les persones titulars de vehicles nous al padró rebran, entre setembre i novembre, una notificació de la liquidació on s’indicarà el termini d’ingrés. Si es rep la notificació entre els dies 1 i 15 del mes, el termini acaba el dia 20 del mes següent;  en canvi, si es rep la notificació entre els dies 16 i últim del mes, el termini acaba el dia 5 del segon mes posterior.

També hi ha que tenir en compte que com a conseqüència de processos de revisió de la informació, l’ATC identifica aquells vehicles que en el seu moment no van ser inclosos en el padró corresponent a l’exercici 2021 (publicat l’01.09.2022) i de l’exercici 2020 (publicat l’01.09.2021). I per això s’enviarà es notificarà una proposta de liquidació, que obre un període d’al·legacions, un cop esgotat aquest termini, es procedirà a enviar una carta de pagament.

Cal tenir present que aquests vehicles poden aparèixer en el padró definitiu de l’exercici 2022, publicat l’1 de setembre de 2023.

Es recomanable que abans de fer el pagament o domiciliació (a partir de 100€) que es consulti que està tot correcte. En cas de no estar d’acord o tenir algun dubte, es poden posar en contacte amb nosaltres i els ajudarem a solucionar-ho.

× En què et podem ajudar?