El 7 de març del 2022, es va començar a obligar a les empreses de més de 50 treballadors a tenir un seguiment i control en els plans d’igualtat.

Aquesta obligació ha generat un augment en el nombre de plans registrats en el registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords de treball i plans d’igualtat.

Alertem dels problemes legals que poden tenir les empreses que limiten la seva acció a aquest tràmit, s’ha d’implementar i fer un seguiment.

Això podria suposar sancions econòmiques imposades per la Inspecció de treball que van dels 7.500€ fins als 225.018€, multes que ja estan confirmades per els jutges.

A més a més, recordem que anualment s’ha de fer un Registre retributiu o salarial.

 

  • Què és un Registre Salarial?

El registre salarial o retributiu és un document on han de constar tots els salaris dels empleats d’una empresa, sense importar la mida, fragmentat per sexe, mitjana aritmètica i la mitjana del que s’ha realment percebut per cada concepte segons els seu grup professional, categoria, nivell o lloc, incloent els alts càrrecs i directius.

El registre salarial d’igualtat entre homes i dones va entrar en vigor el 14 d’abril de 2021 i te una validesa d’un any natural, i s’ha d’actualitzar sempre que es produeixin canvis.

Si necessita més informació sobre els pla d’igualtat o sobre el registre salarial, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

 

× En què et podem ajudar?