Abans de finalitzar el 2022, volem recordar quines accions ens permeten rebaixar la liquidació de l’IRPF.

Les accions per poder portar-ho a terme son les següents:

  1. Augment del tipus de l’estalvi

Por ser interessant materialitzar guanys patrimonials o dividends del 2022 en previsió d’aquesta pujada en el 2023, ja que a partir del 2023, els guanys patrimonials o de rendiments del capital a partir de 200.000€ el tipus aplicable serà del 27% i superior a 300.000€, augmentarà al 28%.

  1. Plans de Pensions

L’aportació monetària a plans de pensions permet als contribuents descomptar la quantitat invertida en aquest producte de la base imposable, reduint així la tributació de l’IRPF.

  1. Amortització avançada de l’hipoteca

Els contribuents que amortitzin la hipoteca o préstec destinat a l’obtenció de l’habitatge principal tenen dret a una deducció.

  1. Constitució de Rendes Vitalícies

Els contribuents majors de 65 anys que destinin l’import obtingut per la transmissió d’elements patrimonials, no necessàriament immobles, a la constitució d’una renda vitalícia, podran excloure aquesta quantitat de l’IRPF sempre que no sigui superior als 240.000€.

  1. Lloguer d’habitatge

Els propietaris que tinguin previst llogar un habitatge, tenen dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%.

  1. Donatius i aportacions a associacions sense ànim de lucre

També són deduïbles les donacions i les aportacions a les entitats sense ànim de lucre, com ONG, fundacions i associacions declarades d’utilitat pública

  1. Deduccions per inversió a empreses recent creades

Els contribuents que inverteixin en empreses de nova o recent creació es podran deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions sempre que es compleixin determinats requisits i condicions

 

Per a més informació sobre la liquidació de l’IRPF pot contactar amb nosaltres!

× En què et podem ajudar?