El Consell de Ministres ha aprovat el dimarts 24 de gener del 2023, el Reial decret pel qual es modifica el Reglament de l’IRPF per a donar compliment a les mesures contingudes en l’Estatut de l’Artista en matèria de retencions.

L’aprovació de les següents mesures suposa un pas més en el desenvolupament de l’Estatut de l’Artista. Un procés que va començar al setembre de 2018, quan el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat l’informe de la Subcomissió per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista.

 

Modificacions establertes:

  • Reducció del 15% al 2% del tipus mínim de retenció aplicable als rendiments del treball que derivin d’una relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d’aquesta activitat.

 

  • Redueix el tipus de retenció del 15% al 7% en relació amb les activitats econòmiques desenvolupades pels artistes. Per a això serà necessari que l’artista hagués obtingut en el període impositiu anterior uns rendiments íntegres de tals activitats inferiors a 15.000 euros i que aquests representin la seva principal font de renda, entesa aquesta última com més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici.

 

Prèviament a aquestes mesures, el Govern va aprovar el 10 de gener el Reial decret que promovia una contractació més estable del sector cultural, que inclou una prestació específica per als treballadors de la cultura en modificar el règim ordinari de protecció social.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres!

× En què et podem ajudar?