S’ha publicat al BOE el Reial decret llei 17/2022, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de l’energia, en l’aplicació del règim retributiu a les instal·lacions de cogeneració i es redueix temporalment el tipus de l’IVA aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles.

Aquesta norma regula dues mesures tributàries transitòries i excepcionals que afecten l’Impost sobre el Valor Afegit.
• Es rebaixa del 21% al 5% el tipus d’IVA aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural.

• Es rebaixa del 21% al 5% el tipus dels lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.

Els nous tipus s’aplicaran a partir de l’1 d’octubre del 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

× En què et podem ajudar?