REESTRUCTURACIONS EMPRESARIALS

Oferim un assessorament integral des del punt de vista laboral, concursal, legal, financer i fiscal.

Assessorament a deutors en dificultats perquè puguin prendre les decisions òptimes dirigides a reestructurar el seu negoci si és viable o bé per afrontar un tancament ordenat del mateix si no ho fos.

Donem suport en el procés de refinançament i reestructuració de deute, negociant amb bancs i d’altres entitats financeres. Oferim un assessorament jurídic-econòmic:

Responsabilitat d’administradors, consellers i directius: Anàlisis i assessorament en les potencials responsabilitats (mercantils, fiscals, laborals i penals) dels administradors, directius i apoderats d’empreses insolvents o pròximes a la insolvència.

Situacions de preinsolvència i concurs de creditors: El nostre assessorament està centrat a oferir solucions als deutors perquè puguin prendre decisions ràpides. Mitjançant un diagnòstic previ de la situació, enfoquem les accions a realitzar i assessorem des de la fase del preconcurs, com el concurs de creditors, coordinant i executant plans de reestructuració. També oferim assessorament a creditor, oferint assessorament legal-econòmic.

Segona oportunitat –ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENT. Benefici exoneració del passiu insatisfet: Preparació, sol·licitud i seguiment dels tràmits relatius als mecanismes de segona oportunitat per a deutors persones físiques, per tal d’obtenir l’exoneració del passiu insatisfet (BEPI).

Adquisició de companyies, actius i deute d’empreses en crisis: Assessorem en l’adquisició de companyies, unitats productives, actius aïllats i paquets de deute.

Reclamació de crèdits: Assessorem tant al deutor com al creditor per establir acords i per activar les reclamacions extrajudicials oportunes quan es correspongui.

Feliu Consultors compta amb un equip d’advocats i economistes, especialitzats en les diferents disciplines per fer front a cada una de les situacions i poder oferir l’acompanyament i el suport especialitzat a cada persona, família i empresa, en aquests moments.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir. Si us plau, posis en contacte per telèfon al +938753520, i/o el nostre correu electrònic: comunicacio@feliuconsultors.com

× En què et podem ajudar?