Programa 4: Programa de suport a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments.

OBJECTIU: dinamitzar el comerç, incrementar l’atractiu del comerç i evitar el tancament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments.

PERSONES BENEFICIÀRIES: autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i de serveis situats a peu de carrer, i parades de mercats municipals.

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

 • Àmbit 1: Recuperació de locals buits- obertures.
 • Àmbit 2: Reformes d’establiments.

DESPESES SUBVENCIONABLES:

 • Àmbit 1: Derivades de la compra, lloguer traspàs o concessió + despeses d’obertura (obres…)
 • Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma (no inclou mobiliari ni maquinària)

REQUISITS: inversió mínima: 2.000 euros.

 • Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros.
 • Àmbit 2: Botigues i parades de MM amb antiguitat de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ: fins al 50% de les despeses subvencionables.

Màxim 5.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds del programa 4, juntament amb la documentació i annexos comença comença a les 9:00 hores del mateix dia 16 de juny de 2022 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2022.

 

Programa 3: Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.

OBJECTIU: facilitar la incorporació de noves tecnologies  digitals a les empreses, de forma que augmentin la competitivitat. Contribuir a fomentar l’omnicanalitat del negoci i millorar-ne el posicionament i la presència a internet.

PERSONES BENEFICIÀRIES: empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals.

QUANTIA : fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

ES PODRAN SUBVENCIONAR PROJECTES COM:

 • Web corporativa
 • Promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital
 • Digitalització del punt de venda
 • Projectes d’estratègia digital
 • Projectes i estudis de consultoria digital

 

El termini de presentació de les sol·licituds del programa 3, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

Contacta amb nosaltres per a més informació!

× En què et podem ajudar?