Una recent sentència de l’Audiència Provincial de Cantàbria posa el focus en aquest debat i centrant-nos una mica en el cas d’anàlisi, l’Audiència, en contra del que entén el Jutjat de primera instància, estima que els hereus sí que tenen acció directa enfront de l’assegurança.

En el cas jutjat, a més, existeix una oferta motivada per part de l’assegurança quantificant el total a percebre com a indemnització, però l’assegurat mor abans que s’hagi cobrat el total de la indemnització reconeguda per l’assegurança. La problemàtica arriba quan el segur entén que els hereus no tenen dret a reclamar la resta d’indemnització no percebuda i això és avalat pel Jutjat  de primera instància.

No obstant això, la sentència de l’Audiència esclareix que el criteri del jutjador de primera instància òbvia l’indicat en l’article 43 i següents de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, perquè aquest marc legislatiu té en compte aquells supòsits en els quals els hereus no perceben la indemnització que li corresponia a la víctima com perjudicats, sinó en la seva condició d’hereus en aquells casos en els quals la víctima no mor per l’accident sinó que mor abans que s’hagi fixat la indemnització, <<precisamente porque el legislador considera que el derecho a reclamar tal indemnización, aunque no esté cuantificada, ya ha ingresado en el patrimonio de la víctima>>.

Aquest cas és molt clar perquè hi ha oferta motivada per part del segur prèviament a la defunció. No obstant això encara que aquesta oferta no hagués existit, en aplicació dels articles 44, 45 i 46 de la Llei 35/2015, els hereus podran exigir-li a l’assegurança el compliment de la seva obligació a indemnitzar i així es concreta en l’article 76 LCS i l’article 7 del Reial decret legislatiu 8/2004, perquè els reconeix als hereus l’exercici d’una acció directa enfront de l’assegurança.

En conclusió, fins i tot quan la defunció succeeix abans  que es quantifiqui la indemnització, mediï o no una oferta motivada i s’hagin o no realitzat pagaments parcials, els hereus sí que tenen dret per a exercitar una acció directa enfront de l’assegurança en reclamació de de la indemnització per les lesions produïdes en un accident de circulació.

× En què et podem ajudar?