La seguretat en les carreteres és una qüestió essencial per a tots els usuaris de la via pública, incloent-hi els ciclistes. La normativa de trànsit estipula diverses mesures per garantir la seguretat dels ciclistes durant les maniobres d’avançament. En aquest article, analitzarem les disposicions legals relacionades amb l’avançament de ciclistes, incloent-hi la distància lateral mínima, el canvi de carril en carreteres amb diversos carrils i les sancions per incompliment de les normes.

La normativa estipula que els cotxes han d’avançar un ciclista o el conductor d’un ciclomotor (entre els quals s’inclouen els patinets elèctrics) mantenint una distància lateral mínima d’1,5 m, per a la qual cosa es podrà ocupar part del carril contigu o contrari.

Això no varia amb l’entrada en vigor dels canvis, però s’hi afegeix un matís molt a tenir en compte: en aquelles carreteres que disposin de més d’un carril per sentit, s’haurà de canviar obligatòriament de carril per complet, cosa que suposa mantenir-ne una distància de seguretat encara més gran per fer aquest avançament.

Per tant, l’article 35.4 de la Llei de trànsit, que és el que recull com s’han d’executar les maniobres d’avançament d’automòbils a cicles i ciclomotors, ha quedat redactat de la manera següent:

El conductor d’un vehicle que pretengui realitzar un avançament a un cicle o ciclomotor, o conjunt d’ells, l’ha de fer ocupant part o la totalitat del carril contigu o contrari, si escau, de la calçada i guardant una amplada de seguretat de, almenys, 1,5 metres, excepte quan la calçada compti amb més d’un carril per sentit, cas en què serà obligatori el canvi complet de carril.”

D’altra banda, no hi ha canvis en cas que els ciclistes, o grup d’aquests, circulin en sentit contrari, que seguirà en els mateixos termes.

“Queda prohibit avançar posant en perill o entorpint ciclistes que circulin en sentit contrari, fins i tot si aquests ciclistes circulen pel voral.”

La sanció per avançar incorrectament ciclistes ha augmentat a 6 punts.

L’avançament de ciclistes és una maniobra que requereix especial atenció i responsabilitat per part dels conductors. La normativa de seguretat estipula la distància lateral mínima d’1,5 metres i, en carreteres amb diversos carrils, l’obligació de canviar completament de carril. És fonamental respectar aquestes normes per garantir la seguretat dels ciclistes i evitar accidents. Recorda que complir amb les normes de trànsit no només és una obligació legal, sinó també una responsabilitat compartida per mantenir les carreteres segures per a tothom.

× En què et podem ajudar?