A partir de l’1 d’octubre, cada dia de feina a temps parcial compta com un dia complet cotitzat.

A partir de l’1 d’octubre de 2023, ha entrat en vigor una important modificació de la Llei de Seguretat Social que equipara els períodes treballats a temps parcial amb els treballs a temps complet en el còmput de cotització.

Aquest canvi sorgeix com a resultat de la reforma de les pensions de 2023, que ha modificat l’article 247 de la Llei General de la Seguretat Social. A partir d’ara, els períodes cotitzats es tenen en compte independentment de la durada de la jornada realitzada, afectant a les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

És essencial tenir present que, a partir d’ara, els períodes cotitzats pels treballadors a temps parcial es consideraran com a dies complets, independentment de la durada de la jornada laboral en cada cas. 

Aquesta modificació afectarà totes les persones amb contractes a temps parcial.

Cal destacar que s’han eliminat els coeficients reductors que abans penalitzaven les prestacions derivades del treball a temps parcial. En conseqüència, el càlcul de la vida laboral i de cotització ja no reflectirà reduccions proporcionals per la part de la jornada no treballada durant els períodes de contractació a temps parcial. Tots els dies treballats seran ara considerats com a dies complets, sense tenir en compte el percentatge de la jornada que consti al contracte a temps parcial.

L’entrada en vigor d’aquest canvi no implica, almenys per ara, costos addicionals per a les empreses. Les modificacions legals no han afectat les normes de cotització per a les empreses. Aquesta modificació s’aplica retroactivament als períodes que ara es consideren com a cotitzats a jornada completa, tant anteriors com posteriors a l’1 d’octubre de 2023, en el que fa a l’accés i càlcul de les prestacions de la Seguretat Social. No obstant això, cal destacar que aquest canvi no té efecte retroactiu per als esdeveniments (quan es genera el dret) anteriors a aquesta data.

Des de FELIU CONSULTORS, posem a la vostra disposició la possibilitat de verificar com aquestes novetats legislatives poden afectar-vos.

× En què et podem ajudar?