Dret d’admissió s’estableix com el dret en virtut del qual, la persona titular d’un establiment o esdeveniment es reserva l’atribució de permetre l’ingrés o permanència a tercers en aquests llocs, sempre que l’exclusió es fonamenti en condicions objectives per a l’entrada i la seva estada.

Motius del qual no poden impedir l’accés a un establiment:

 1. Discriminació per raó de naixement.
 2. Raça.
 3. Sexe.
 4. Religió.
 5. Opinió.
 6. Discapacitat.
 7. Orientació sexual.
 8. Identitat de gènere.
 9. Qualsevol altre condició personal o social.

Motius del qual si poden impedir l’accés:

 1. Aforament màxim autoritzat per l’establiment.
 2. Mostrar o tenir una actitud violenta que inciti a l’odi, violència o discriminació.
 3. Comportar-se agressivament o provocativament.
 4. Dur roba, objectes o simbologia que incitin a la violència o fomentin l’apologia a activitats contraries.
 5. Dur armes o objectes que puguin ser utilitzats com a tal.
 6. Mostrar símptomes d’embriaguesa o consum de drogues o estupefaents, o mostrar indicis d’haver-ne consumit.
 7. No complir amb l’edat mínima requerida per l’establiment.

Limitacions específiques:

Un exemple de limitacions específiques és el codi de vestimenta, és a dir, són condicions que poden triar de manera lliure els titulars d’un establiment públic sempre i quan es respectin el principi d’igualtat.

Que passa si no en deixen entrar per motius discriminatoris?

S’ha de realitzar una denuncia davant l’administració competent o davant la via jurisdiccional procedent per tal de sancionar a l’establiment per no complir la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

× En què et podem ajudar?