És un estímul dotat amb 750.000 milions d’euros per a repartir d’aquí a 2026 entre els 27 Estats que conformen la Unió Europea.

El Govern ha elaborat el seu propi programa per a acollir-se als fons Next Generation EU. El document, titulat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), s’articula entorn d’un conjunt d’inversions per al període 2021-2023, i a un ambiciós programa de reformes estructurals.

Beneficis que ofereix als particulars:

S’han obert diverses convocatòries de les quals es pot beneficiar qualsevol ciutadà:

 1. PLA MOVES III (Aquesta iniciativa incentiva la substitució dels vehicles de gasolina i de dièsel per elèctrics, híbrids endollables i amb pila de combustible.)
 • Les ajudes poden aconseguir els 4.500 euros (7.000 amb xafarrament) en el cas de turismes.
 • La compra del nou vehicle pot ser directa, per lísing financer o per arrendament (rènting).
 • El pla inclou ajudes per a la instal·lació de punts de càrrega elèctrica amb un límit de 5.000 euros.

 

 1. PLA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES I REGENERACIÓ URBANA (Aquest programa planteja deduccions en l’IRPF per als exercicis de 2021, 2022 i 2023, és a dir, en la declaració de la Renda, per als particulars (propietaris, usufructuaris o arrendataris) que realitzin obres en el seu habitatge habitual.

 

 • Optaran a aquestes deduccions les actuacions que redueixin, almenys, un 7% la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge o rebaixin el 30% el consum d’energia primària no renovable (gas, carbó, gasoil).
 • Per a acreditar que s’ha aconseguit l’objectiu, ha d’obtenir-se una millora en el certificat d’eficiència energètica.
 • Hauran d’aportar-se, a més, les factures de les obres realitzades.
 • Si les ajudes es concedeixen a la comunitat de propietaris, la deducció s’aplicarà als diners aportats per cada veí propietari. En aquest cas, la reducció del consum d’energia primària no renovable haurà de ser del 30% com a mínim, i l’edifici haurà d’aconseguir el certificat A o B d’eficiència energètica després de la rehabilitació.
 • Les comunitats autònomes, mitjançant convenis amb els ajuntaments, gestionen aquestes subvencions.

L’import és un 40% de l’actuació amb un límit de 3.000€.

 1. PLA PER A INTEGRAR ENERGIES RENOVABLES EN AUTOCONSUM, EMMAGATZEMATGE I SISTEMES TÈRMICS I RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL

 

L’objectiu d’aquesta proposta és fomentar l’eficiència energètica i l’estalvi en edificis residencials i habitatges unifamiliars. Per a això, s’ofereixen ajudes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i aerogeneradors, així com bateries i tecnologies de climatització i/o aigua calenta sanitària com la solar tèrmica, la biomassa, la geotèrmica, la hidrotèrmica o la aerotèrmica.

 • Les ajudes oscil·len:

Entre 140 i 2.900 euros per quilowatt per a les instal·lacions energètiques.

Entre 820 i 13.500 euros per habitatges per als sistemes de climatització i aigua calenta sanitària.

 • Es poden sol·licitar fins al final de 2023.
 • Són incompatibles amb altres subvencions o ajudes que poguessin concedir-se per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
 • Les comunitats autònomes gestionen aquestes subvencions.

 

Volem recordar que la sol·licitud dels Fons Next Generation per a particulars acaba a finals d’aquest any.

Si necessita més informació o està interessat a sol·licitar alguna ajuda no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. A Feliu Consultors el podem assessorar i ajudar en els seus tràmits.

 

 

× En què et podem ajudar?