El Congrés reprendrà la tramitació parlamentària de la futura Llei d’Habitatge després de l’acord aconseguit per Govern, ERC i Bildu el passat 14 d’abril.

Des de Feliu Consultors hem analitzat l’acord conjunt per a l’aprovació de la Llei d’Habitatge, per la qual cosa li expliquem alguns dels seus aspectes més rellevants:

  • La nova llei elimina l’IPC com a índex de referència per a l’actualització anual de la renda dels contractes, aplicant en el seu lloc el límit del 2% en vigor per a l’any 2.023 i del 3% per al 2.024, quedant arracada la formulació d’un nou índex per als anys posteriors.
  • Amplia la definició de zona tensionada, passant a tenir aquesta consideració aquelles en les quals el cost de la hipoteca o del lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, superi el 30% dels ingressos mitjans de les llars d’aquest àmbit i, també, aquelles àrees en les quals el lloguer o el preu de compra de l’habitatge hagi augmentat almenys tres punts sobre l’IPC en els últims cinc anys. La declaració de zona tensionada no serà automàtica, sinó que serà competència de les comunitats autònomes.
  • Rebaixa la definició de gran forquilla de deu a cinc immobles, per la qual cosa els propietaris que posseeixin cinc o més immobles en una àrea tensionada es consideraran grans forquilles i se’ls aplicaran les mesures i especificitats concretes per a aquesta mena de propietaris.
  • Disposa que els honoraris de l’agència immobiliària produïts pel lloguer d’un immoble correran sempre a compte del propietari i, també, hi haurà noves pròrrogues per als desnonaments i per a la paralització en cas de col·lectius vulnerables.
  • Finalment, inclou una bateria d’incentius fiscals per a propietaris que facin descomptes o lloguin els seus habitatges en determinades condicions.

Si desitja obtenir més informació sobre la nova Llei d’Habitatge no dubti a contactar amb nosaltres.

× En què et podem ajudar?