Entra en vigor, el 12 de juliol, una nova llei que fomenta la igualtat de tracte i erradica la discriminació a Espanya, garantitzant així un espai(tant a nivell públic com privat) de respecte en la dignitat de les persones.

Com afecta?

  1. Creació de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per la igualtat de tracte i la no discriminació
  2. Llei Orgànica 6/2022, de 12 de juliol, complementaria de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per la igualtat de tracte i la no discriminació, de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal
  1. Es modifica l’article 22, sobre circumstàncies agreujants, en la seva excepció 4a, així com els punts 1 i 2 de l’article 510, sobre delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques.

Finalitat de la nova llei:

La finalitat d’aquesta Llei 15/2022 és la de prevenir i eradicar qualsevol forma de discriminació i protegir les víctimes, intentant combinar prevenció i reparació.

De la norma destaquen:

  • La incorporació expressa com a motius de discriminació de la malaltia o condició de salut, l’estat serològic i/o predisposició genètica a sofrir patologies i trastorns, la identitat sexual, l’expressió de gènere, la llengua i la situació socioeconòmica.
  • Ambits en què s’aplica la llei: el de l’ocupació, per compte d’altre i per compte propi, que comprèn l’accés, les condicions de treball, incloses les retributives i les d’acomiadament, la promoció professional i la formació per a l’ocupació; el de l’accés, promoció, condicions de treball i formació en l’ocupació pública; el de l’afiliació i participació en organitzacions sindicals, empresarials, professionals i d’interès social o econòmic; el de la sanitat; el de la protecció social, prestacions i serveis socials, o el de la intel·ligència artificial i gestió massiva de dades.

I, d’entre les garanties i les mesures de protecció i reparació enfront de la discriminació, destaca la presumpció d’existència de mal moral quan s’acrediti la discriminació i les pautes a seguir per a la seva valoració (circumstàncies del cas, concurrència o interacció de diverses causes de discriminació i gravetat de la lesió efectivament produïda, per al que es tindrà en compte la difusió o audiència del mitjà a través del que s’hagi produït).

Des de Feliu Consultors, gràcies als nostres experts en la matèria, t’informarem i assessorarem sobre la nova Llei per la igualtat i la no discriminació, com pot afectar a la seva empresa o a vostè.

× En què et podem ajudar?