El 28 de febrer es va publicar la Llei orgànica 1/2023, que introdueix modificacions per a garantir la vigència efectiva dels drets sexuals i reproductius de les dones. En l’àmbit laboral, destaquen tres noves situacions de baixa per Incapacitat Temporal a partir de l’1 de juny de 2023.

Noves situacions de baixa per Incapacitat Temporal:

  1. Menstruacions incapacitants secundàries(situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada). Cada procés es considera nou, i no com a recaiguda de l’anterior, de manera que no computa a l’efecte del període màxim de durada de la situació d’incapacitat temporal, i de la seva possible pròrroga.

El subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des del primer dia de la baixa mèdica.

  1. Situació posterior a la interrupció de l’embaràs, voluntària o no, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estigui impedida per al treball, sense perjudici d’aquells supòsits en què la interrupció de l’embaràs sigui deguda a accident de treball o malaltia professional, i en aquest cas tindrà la consideració de situació d’IT per contingències professionals.

El subsidi l’abonarà l’empresa el primer dia, a partir del segon dia la Seguretat Social.

  1. A partir del dia 1 de la setmana 39 d’embaràs (tret que es trobi en risc durant l’embaràs. El subsidi l’abonarà l’empresa el primer dia, a partir del segon dia la Seguretat Social.

A Feliu Consultors t’oferim assessorament laboral, legal i fiscal. Contacta’ns!

× En què et podem ajudar?