A partir de l´1 de gener de 2023 va entrar en vigor el nou impost que gravarà amb 0,45€ el quilo de plàstic no reciclat afectant als operadors que fabriquin en territori espanyol, adquireixin a un Estat membre UE o bé importin:

  • Envasos de plàstic no reutilitzables
  • Productes plàstics semielaborats destinats a l´obtenció dels esmentats envasos
  • Tancaments d´envasos.

Per tal de delimitar una mica l´abast, indicar que l´Impost s´aplica a les tres categories d´envàs de plàstic no reutilitzable que existeixen:

  1. Envàs primari (que seria l´embolcall en contacte amb el producte),
  2. Envàs secundari (el que serveix per agrupar productes) i
  3. Envàs terciari (el que s´utilitza per protecció al transport de mercaderies, com pot ser el retractilat de les partides que s´envien).

Important identificar dins la nostra organització si en algun moment del procés trobem algun tipus dels envasos esmentats, per tal d´analitzar l´impacte.

Alguns exemples de productes afectats enumerats per l´AEAT serien: Blisters que continguin un o varis productes, bobines retràctils, bosses i sacs de plàstic, bosses de congelació de productes, bosses per envasat al buit, pel·lícules o làmines per recobrir aliments o tetrabrics, entre d´altres.

S´ha d´analitzar molt bé l´impacte que aquest nou impost pot tenir en la nostra activitat: si som fabricants d´aquest tipus de productes segurament estarem subjectes a l´impost i a les obligacions d´informació que se’n deriven. Si adquirim aquest tipus de productes a un proveïdor interior, malgrat suportarem l´impost, segurament aquest no ens generarà més obligacions formals.
Si les adquisicions les fem a operadors intracomunitaris o bé ho importem de tercers països, haurem de ser curosos ja que en aquests casos en som els contribuents, haurem d´autoliquidar l´impost i portar-ne el registre normalment associat als impostos especials.

A efectes de l´acreditació del percentatge de plàstic no reciclat inclòs en els envasos, la normativa contempla únicament el certificat emès per la ENAC per plàstics segons UNE-EN 15343:2008. En compres interiors no hi ha problema perquè el fabricant és l´obligat, en importacions serà Aduanes qui calcularà l´impost que hem de pagar, però en adquisicions intracomunitàries recordem que som nosaltres els subjectes passius: Serà molt complicat  que el proveïdor europeu ens faciliti aquest tipus de certificat, ja que a la resta de la UE no aplica aquest impost (llevat a Itàlia, on l´han posposat).

Per facilitar aquest tràmit, com a novetat, l´Administració permet per aquest exercici 2023 que el fabricant ens proporcioni una declaració responsable on s´indiqui el percentatge de plàstic no reciclat contingut en els envasos que ens ha fet arribar.

El fet d´haver de calcular la base imposable pel plàstic considerat no reciclable o bé l´obligació de certificar el percentatge de plàstic reciclat/no reciclat dels nostres productes de ben segur que comportarà la revisió dels contractes amb els nostres clients/proveïdors.
Pel que fa a les obligacions comptables que comporta l´Impost, l´AEAT permet l´enviament del llibre d´existències del primer semestre durant el mes de juliol 2023.

Queden exempts de l´impost els plàstics reciclats i els d´ús farmacèutic. La norma també contempla l´exempció per a contribuents ocasionals que adquireixin menys de 5 quilos mensuals de plàstic no reciclat.

Aquest fet fa que els productes que incloguin aquest tipus de plàstics estiguin en un clar desavantatge davant de la resta de productors i distribuïdors europeus, i entre els més afectats, la industria agroalimentària, ja molt castigada per l´augment en el preu de les matèries primeres i de l´energia.

Com sempre quedem a la seva disposició per analitzar i assessorar-los en els aspectes que aquest nou impost pugui suposar en el seu negoci.

Contacta amb nosaltres!

× En què et podem ajudar?