El passat 6 de febrer del 2023 la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària va publicar una resolució on s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023.

Com a novetats destacades trobem:

  • Un major control sobre ciutadans residents a Espanya que declarar les seves rendes a través de l’Impost sobre la Renda de No Residents, rebaixant artificialment la seva factura fiscal. També s’incideix en el control dels supòsits de residència en CCAA diferents a la real, així com el control de titularitat indirecta d’immobles per part de no residents.
  • Implantació d’un nou model d’informació i assistència amb una carta completa dels serveis i canals disponibles, juntament amb una nova aplicació de cita prèvia.
  • Revisió de procediments sancionadors, especialment aquells casos de presentacions fora de termini que no ocasionin perjudici econòmic a l’Administració tributària.
  • Reforç d’actuacions en relació amb activitats econòmiques que empren mètodes electrònics de pagament radicats a l’estranger, així com la potenciació d’actuacions de localització de criptomonedes susceptibles d’embargament.
  • Intensificació del control sobre els riscos fiscals que es deriven de la incorrecta fixació dels preus de les operacions vinculades en les multinacionals.
  • Es reforçarà el control sobre sectors i models de negoci en els quals s’apreciï alt risc d’existència d’economia submergida. Així, s’impulsaran les tradicionals visites o ‘pentinats’ fiscals en relació amb múltiples sectors, encara que amb un enfocament especial a les activitats relacionades amb la construcció, rehabilitació i reformes d’immobles.
  • Eliminar l’aprofitament indegut de crèdits fiscals mitjançant la comprovació de bases imposables negatives, crèdits fiscals en base o quota pendents de compensar o d’aplicar.
  • Control del frau en fase recaptatòria mitjançant el reforç de la cooperació internacional per al cobrament de crèdits tributaris mitjançant una major explotació dels intercanvis d’informació amb altres administracions i el perfeccionament d’eines que permetin realitzar una selecció de deutors amb signes de riquesa en l’exterior, especialment en l’àmbit de la UE.
  • Es prioritza la presa de mesures cautelars per a evitar buidatges patrimonials, l’adopció de derivacions de responsabilitat per a afermar el cobrament efectiu dels deutes, o la vigilància dels deutors condemnats per delicte.
× En què et podem ajudar?